Autor:
/Unsplash

Teadlikkuse tõstmise minut: Kuidas suhtuvad eestimaalased Hiinasse?

Kas eestimaalased on Hiina suhtes kriitiliselt meelestatud või suhtume me Hiinasse hoopis positiivsemalt kui mitmeid meie naaberrahvad? Vastus sellele küsimusele sõltub vastaja rahvusest ja vanusest.

Vene keelt kõnelevate inimeste arvamus Hiinast on märksa positiivsem kui eesti keelt emakeelena kõnelevate inimeste arvamus. See tõik muudab Hiina kuvandi Eestis üldiselt positiivsemaks kui näiteks Soomes, kus venekeelse elanikkonna osakaal on väike. Ent Hiina kuvand eestimaalaste seas ei sõltu ainult rahvusest. Keskealised eestimaalased (35-49) näevad Hiinat positiivsemas valguses kui noored (15-24), kes seostavad Hiinat inimõiguste rikkumise ja autoritaarse režiimiga ning suhtuvad Hiinasse negatiivsemalt.

Kokkuvõttes, eestimaalaste Hiinaga seotud hoiakud on erinevad ja sõltuvad nii emakeelest, vanusest kui veel mitmetest asjaoludest. Kui sind see teema huvitab, loe juurde Urmas Hõbepapli tehtud Eesti Hiina hoiakute uuringust, mis on üleval Keskuse kodulehel.


Lugu kuulub Aasia keskuse teadlikkuse tõstmise minuti sarja.

Ajakirjanike vestlusring

Keerukate teemade selgitamisel on teadlased ajakirjanikele väga oodatud partnerid

Doktorant teeb laval ettekannet

Kalendrisse kirja: doktorantide kolme minuti loengute konkurss toimub 2. oktoobril

Elo Süld

Elo Süld räägib rahvusvahelise ajaloo seminaril islamismi poliitilisest jõust Lähis-Idas