Tiit Tammaru Eesti ja Aasiaga seotud rändetrendidest saates "Kuue samba taga"

Meie arendusjuht, linna- ja rahvastikugeograafia professor Tiit Tammaru kõneles raadiosaates “Kuue samba taga” rände põhjustest, selle mõjudest ja tagajärgedest. Jutuks tulid ka Eesti ja Aasiaga seotud rändetrendid.  

Aasiast ja rändest rääkides tõstis Tammaru esile töörännet. Näiteks, vaesematest riikidest pärit inimesed lähevad rikkamatesse riikidesse, saates kodustele osa teenistusest. Ka tõi ta välja, et Aasia vaesemate riikide ja Lähis-Ida naftariikide vahel on sageli riikidevahelised lepingud, mis toetavad ajutist töörännet. Jutuks tulid ka Hiina rahvastiku arv ja järelkasv. Hiina on tuntud rahvastiku protsesside kontrollimise poolest. Madala sündivuse tõttu pole oodata lähiaastatel suurt väljerännet Hiinast teistesse riikidesse. On teada, et Hiina rahvaarv on kuni viimase ajani kasvanud, ent sündivus on alla kahe lapse pikalt olnud. Madala sündivuse tõttu on hakanud tekkima põlvkonnad, kus sünnitusealisi naisi on vähem kui varem. 

Kuigi Hiina lasi lastesaamise poliitika n-ö vabaks, siis paistab, et ka neil on keeruline toetada sündivuse kasvu. Tammaru sõnul pole suurte perede ideaal ei Hiinas ega ka mujal Aasias domineeriv. Madal sündivus on osa ülemaailmsest trendist, mis ei sõltu kultuurilistest eripäradest. “Kultuuri mõju võib pikendada teatud tendentse, aga ei suuda peatada praegust sündide languse trendi” tõi professor välja. Lahendusena võib oodata, et Hiina hakkab sealt lahkunud inimesi tagasi kutsuma või meelitama sisserändajaid muudest riikidest.  

Kuula saadet siit: https://kuku.pleier.ee/podcast/kuue-samba-taga/173106 

Helen Haas

Kas Lähis-Idas on ruumi demokraatiale?

Aasiateemalise teadlikkuse tõstmise minut

Teadlikkuse tõstmise minut

Elo Süld

Elo Süld räägib rahvusvahelise ajaloo seminaril islamismi poliitilisest jõust Lähis-Idas