TÜ majandusteaduskonna esindus käis Hiinas koostöösuhteid arendamas

Shanghai ülikooli koostööpäev

Shanghai ülikooli koostööpäev

Eelmise aasta lõpus, 10. - 11. detsembril, toimusid TÜ majandusteaduskonna ja Hiina partnerülikoolide doktorantide ja õppejõudude osalemisel ühised teadusseminarid Tongji ja Shanghai Ülikoolis. Tongji Ülikooliga koostöös sai sarnane seminar teoks juba teist korda. Esimene TÜ-Tongji majandusseminar leidis aset 2017. a augustis Tartus.

Seekordsel Tongji seminaril esinesid neli meie  (Kerli Ploom, Maria Chebotareva, Youyun Shin, Nino Kokasvili) ja kaks Tongji ülikooli doktoranti (Zhao Li, Wentao Dong).

Lisaks doktoriseminarile toimus arutelu kahe ülikooli õppejõudude teadustöö alase koostöö üle, mille juhatas sisse prof Urmas Varblase esitlus TÜ majandusteaduskonna teadustöö põhisuundadest. Seminari järel tutvustati meie delegatsioonile Tongji ülikooli linnakut ning näidati ettevõtluslaboratooriumi, milles arendatakse Tööstus 4.0 lahendusi.

Esmakordselt toimus TÜ majandusteaduskonna ja Shanghai ülikooli koostööpäev, mille raames toimus doktoriseminar ja mõlema ülikooli õppejõudude teadusseminar. Doktoriseminaril esinesid kõik neli meie doktoranti ja oma teadustöödest rääkisid prof Maaja Vadi, prof Peter Hwang ja vanemteadur Oliver Lukason. Koostööpäeva lõpuosas arutati edasise koostöö võimalusi. Väga meeldiv oli kogeda, et Shanghai ülikooli rahvusvahelise koostöö eest vastutava prorektorina töötab Xiaotian Zhang, kes kaitses oma doktoritöö meie teaduskonnas 2013. aastal. Ta tutvustas meile Shanghai ülikooli rahvusvahelistumise strateegiat ja kutsus üles TÜ majandusteaduskonda kaasa aitama selle elluviimisel. Loodetavasti on järgmise aasta doktorikooli suvekooli oodata ka osalejaid mõlemast Shanghais TÜ majandusteaduskonna poolt külastatud ülikoolist. 

 

Seminaride toimumist toetab Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikool Tartu Ülikooli ASTRA projekti PER ASPERA ja Euroopa Regionaalarengu Fond.