Ülevaade Aasia keskuse kevadistest tegevustest

 

TÜ Aasia keskuse kevad on olnud väga tihe ja täis põnevaid tegevusi. Et neis paremini orienteeruda, teeme ülevaate olulisematest kevadel toimunud sündmustest.

 

Visiidid: Vientami visiit

7.-15. aprillini külastas Tartu Ülikooli Aasia keskuse juht Elo Süld koos kõiki valdkonna esindajaid hõlmava delegatsiooniga Vietnami Hue Ülikooli eri teaduskondi, et panna alus ühisele koostööle. TÜ laiapõhjalisse delegatsioon kuulusid Elo Süld (TÜ Aasia keskus), Irene Kull (õigusteaduskond), Ülo Valk (kultuuriteaduste instituut), Maaja Vadi (majandusteaduskond), Aare Märtson (arstiteaduskond) ja Marco Kirm (füüsika instituut).

Delegatsioon võeti igas valdkonnas väga soojalt vastu. Õigusteadlaste planeeritavast koostööst saad lähemalt lugeda siit  - https://oigus.ut.ee/et/uudised/oigusteaduskond-alustab-koostood-vietnami-teadlastega

 

Töötuba Dushanbes

Aasia keskuse arendusjuht Olga Bogdanova külastas koos J. Skytte poliitikauuringute instituudi teadlastega Dushanbes, Tadžikistanis. World International Studies komiteega läbi viidud töötuba keskendus kaasaegse Kesk-Aasia regionaalsete dünaamikate analüüsile.

https://aasiakeskus.ut.ee/et/uudised/tagasivaade-neighborhoods-and-regionalisms-shifting-borderlines-inclusion-and-exclusion

 

Üritused:

Asia Update

9.-10.05 toimus Tartus kõrgetasemeline tärkavale Aasiale keskendunud konverents “Asia Update”, mille korraldajate seas oli TÜ Aasia keskus koos EAS-i, Tallinna Ülikooli, Tartu linna ja erinevate ministeeriumite ning saatkondadega oli. Konverentsi avas Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid ja omapoolsed tervitused ütlesid ka Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser ning Tartu linnapea Urmas Klaas. Diplomaate, teadlasi, kultuurispetsialiste ja ärimehi kokku toonud konverentsi kohta saab täpsemalt lugeda ja järgi kuulata siit:

https://tv.postimees.ee/…/reporter-eesti-arimehed-proovivad…

https://www.tallinnatv.eu/…/100519-aasia-pakub-eesti-ettevo…

https://www.err.ee/…/analuutik-hiina-puuab-oma-odava-toostu…

https://www.eas.ee/asia-update-2019-maailmatasemel-eksperdid-motestamas-aasiat-eesti-otsustajatele/?fbclid=IwAR1Z96gUfji55rDcOOAW-qXO3pNPVZuXD9sof3X9kZE0wHka5oK_6Xb5v74

https://vikerraadio.err.ee/huvitaja/940626/954158?fbclid=IwAR35fhulFrmd8QC0qMA73ndNxpSIXrnKsWVTATWWV8OGLXuxv0XFvHVTnDA

 

Tallinn Talks

22.05 arutles Saksa suursaadik Christoph Eichhorn ja Dr Hans-Ulrich Seidt (Princetoni Ülikool), Aasia keskuse juhataja Dr Elo Süld ja Urmas Hõbepappel saadiku residentsis toimunud “TallinnTalks” ürituse raames Hiina strateegilise arengu üle alates Berliini müüri langemisest kuni siiditeeni. Huvitava arutelu käigus toodi välja toimunud muutusi ja nende mõjusid Euroopale. Jäädvustatud hetki elavast arutelust saab järgi vaadata siit - https://klient.dianaunt.com/-tallinntalks/gallery?fbclid=IwAR3m2xuzzp9zc8yDtH0xD3DIvU2hAtbAqvM22u88xgsj7uGLowUsU_Zi5Xk

 

Academica

24.05 toimus koostöös Saksa saatkonnaga Tallinnas ja J. Skytte poliitikauuringute instituudiga teadussarja Academica uus algus. Academica on sari, millele pani aluse Lennart Meri nägemus Tartu Ülikooli ja saksa teadlaste tihedast koostööst. Avaüritusel esines Dr. Hans-Ulrich Seidt Princetoni ülikoolist teemal "China in the International Order: from the Fall of the Berlin Wall to the Silk Road". Avasõnad rektor Toomas Asserilt ja suursaadik Christoph Eichhornilt.

Arutelu saab järele vaadata siit -  https://www.uttv.ee/naita?id=28553

 

Sama ürituse raames toimus ka Taiwani teadlase Kuo-chun YEHi külalisloeng teemal “Aasia vaated Euroopa Liidule Taiwani näitel”.

https://aasiakeskus.ut.ee/et/uudised/aasia-euroopa-liit-kulalisloeng-aasia-vaatedest-euroopa-liidule-taiwani-naitel

 

Loengud:

Aasia keskuse toel ja koostööl instituutidega väisasid mitmed õppejõud heade mõtete linna.

1.-5. aprillil külastas Tartu Ülikooli University of A Coruña õigusteaduskonna professor Juan Ferreiro Galguera. Külalisõppejõud andis õppeaine “Comparative Human Rights” raames neli loengut teemadel “Selfdetermination and Minority Rights (Case of Spain in Comparative Perspective)” ning “Religion, Migration and Hate Speech”

https://aasiakeskus.ut.ee/et/uudised/inimoiguste-teemalised-loengud-tartu-ulikoolis?fbclid=IwAR375C40Ibqs1lj037olFRVUt2OyrrNORDu1A1uLkOLEJjizbJHESHp1moA

Tänapäeva Hiina ühiskonda, poliitikat ja Siiditeed käsitlesid nii Christer Ljungwalli (Peking University HSBC Business School) “Uue siiditee initsiatiivist ja Hiina huvidest Euroopas”, mis toimus 21.03 kui ka Robert Weatherley (University of Cambridge) ja Urmas Hõbepappeli 2-nädalane loengusari “Politics and Political Thinking in Communist China”. Mõlemaid aitas korraldada J. Skytte poliitikauuringute instituut.

https://aasiakeskus.ut.ee/et/uudised/tagasivaade-christer-ljungwalli-loengule

https://aasiakeskus.ut.ee/et/uudised/seminar-eesti-hiina-suhted-uue-visiooni-otsinguil

13.05 kõneles majandusteadlane Joseph Lau Singapuri majanduslikest arengutest ja väljavaadetest.

https://aasiakeskus.ut.ee/et/uudised/poliitilised-majanduslikud-arengud…


Järgmised olulisemad üritused on seotud suvekoolidega:

Suvekool “Current Social Issues in East Asia”

12.-23.08 toimub Tartus suvekool “Current Social Issues in East Asia: Ageing Societies and the Role of Women“, mis käsitleb Ida-Aasia riikide sotsiaalseid probleeme. Arutletavate teemade ring on lai ja hõlmab endas nii kultuure, religioone, majandust, sotsiaalteadusi kui ka ajalugu.

https://www.ut.ee/en/studies/current-social-issues-east-asia-ageing-societies-and-role-women

 

Konverents tänapäeva Jaapanist

24.-27.09 leiab Tartus aset Jaapanile keskenduv konverents-doktorikool, kus rahvusvahelised eksperdid käsitlevad globaliseerumise, majanduslike muutuste, rahvastiku vananemise, digitaliseerimise ja tööturu muutustega seotu mõju ühiskonnale ja selle inimestele.

Aitäh headele koostööpartneritele, kellega koos Aasia ja Lähis-Idaga seotut uurida, tutvustada ja analüüsida. Eriti J. Skytte poliitikauuringute instituut, EAS, Tallinna Ülikool, Saksa saatkond Tallinnas ja Tartu linn.