Üliõpilased kogu maailmast arutavad Tartus Ida-Aasia sotsiaalprobleeme

12.–23. augustini toimub Tartu Ülikoolis ingliskeelne suve- ja doktorikool „Current Social Issues in East Asia: Ageing Societies and the Role of Women“, kuhu tulevad kokku üliõpilased nii USA-st, Hiinast kui ka Jaapanist. Rahvusvahelises seltskonnas arutatakse Ida-Aasia selliste olulisimate sotsiaalprobleemide üle nagu vananemine ja naiste õiguste kaitse, ning tutvustatakse sealsetes riikides kasutatavaid lahendusi.

„Ida-Aasias on riike, mis on vananeva ühiskonna tõttu pidanud võtma ette põhjalikke ühiskondlikke muutusi. Näiteks varem väga patriarhaalses Jaapanis on töökäte puuduse tõttu hakatud soodustama naiste tööturule suunamist,“ tõi esile Tartu Ülikooli Aasia keskuse juhataja Elo Süld. „Ühiskonna vananemine, sugudevaheline ebavõrdsus ja nende protsesside mõju majandusele, aga ka laiemalt kogu ühiskonnale mõjutab Ida-Aasia riike tugevalt. Mul on väga hea meel, et Tartusse tulevad kokku üliõpilased ja õppejõud nii Aasiast, Euroopast kui ka Põhja-Ameerikast, et analüüsida Ida-Aasia ning Euroopa kogemusi ja praktikaid,“ lisas ta.

Erialaülese suve- ja doktorikooli eesmärk on jagada teadmisi teiste riikide olukorra ja elluviidud lahenduste kohta. Osa teemasid on väga universaalsed, näiteks ühiskonna vananemise mõju töökohtadele, majandusele ja nutikad lahendused olukorraga toimetulekuks. Samal ajal on ka arutelusid ja ettekandeid, mis käsitlevad Ida-Aasia eriküsimusi, nagu ühe lapse poliitika mõju Hiinale ja Vietnamile, naise muutuv roll konfutsianistliku kultuuriga riikides ning naiste tervise ja emadusega seotud teemad.

Kahe nädala jooksul esinevad nii Tartu Ülikooli teadlased, nagu teadmus- ja meediauuringute nooremteadur Ene Selart, orientalistika dotsent Märt Läänemets ning aasia majanduse professor Peter Hwang, kui ka külalisõppejõud välisriikidest, sh  Jaapanist, Hiinast ja Lõuna-Koreast.

Esimesel nädalal keskendutakse vananemise ja tööturu teemale ning teisel nädalal naiste rollile Ida-Aasia riikides, perepoliitikale, palgalõhe, lähisuhtevägivalla ja #METOO kampaania mõjuga seotud teadustulemustele. Suve- ja doktorikooli programmi mahuvad ka Eesti kultuuri ja ajalugu tutvustavad ekskursioonid, väljasõit Tallinna ning filmi- ja aruteluõhtud.

Suve- ja doktorikooli „Current Social Issues in East Asia: Ageing Societies and the Role of Women“ korraldavad ning seda toetavad Tartu Ülikooli Aasia keskus, Tartu Ülikooli elukestva õppe keskus ja Euroopa Regionaalarengu Fond Tartu Ülikooli ASTRA projekti PER ASPERA kaudu.

Lisateave: Heidi Maiberg, TÜ Aasia keskuse kommunikatsioonispetsialist, 5199 1451, heidi.maiberg [ät] ut.ee

Sandra Sommer
pressiesindaja
tel +372 737 5681
mob +372 5307 7820
sandra.sommer [ät] ut.ee
www.ut.ee