Autor:
Irene Strong (Unsplash)

Uued teadusprojektid uurivad jätkusuutlikku arengut ning Venemaa ja Hiina mõju Kesk-Aasias

Juulist said alguse kaks uut teadusprojekti: üks keskendub Hiina ja India suhetele ning kuidas need mõjutavad kahe riigi jätkusuutlikku arengut, teine Venemaa ja Hiina mõjule Kesk-Aasias.

Projekti "Hiina ja India välispoliitika ning jätkusuutlik areng uues geopoliitilises kontekstis" eesmärk on tuvastada ja arutleda seoste üle Hiina ja India uue geopoliitilise positsiooni ning nende kahe riigi valitud jätkusuutlikkuse küsimuste käsitlemise vahel sise- ja välispoliitikas. Selles kontekstis keskendub projekt rahvusvahelisele ja siseriiklikule areenile, sealhulgas valitsustele, valitsusvälistele osalejatele, nagu näiteks erinevad organisatsioonid, ja majandussektorile. Samuti heidetakse valgust Hiina ja India suhetele ELi ning Eestiga seoses valitud küsimustega jätkusuutlikkuse teemal. 

Projekti "Venemaa ja Hiina mõju Kesk-Aasias: Euroopa väljavaated, murekohad ja tasakaaluotsingud" eesmärk on uurida tänapäeva Kesk-Aasia riikide geo-ja sisepoliitilisi, majanduslikke ja sotsiaalseid eesmärke ja Hiina, Venemaa ning Türgi mõju neis riikides. Mh selgitada välja, mis võiksid olla EL-i, sh Eesti huvid, prioriteedid ja võimalused oma kohaloleku kaitsmiseks ning vastastikuse majandusliku ja julgeoleku hüvede loomiseks. Uurimistöö hõlmab Sise- ja Kesk-Aasiat (Usbekistan, Kasahstan, Tadžikistan, Kõrgõzstan) ning neile olulisi partnereid ja naabreid (sh Mongoolia, Kaspia mere regioon ja Afganistan), analüüsides ka Hiina, Venemaa ja Türgi huvisid ja tegevust nimetatud regiooni suunal. Seda projekti viime ellu koos Tartu Ülikooli orientalistikakeskusega.

Mõlemat projekti rahastab Välisministeerium.

Ajakirjanike vestlusring

Keerukate teemade selgitamisel on teadlased ajakirjanikele väga oodatud partnerid

Doktorant teeb laval ettekannet

Kalendrisse kirja: doktorantide kolme minuti loengute konkurss toimub 2. oktoobril

Elo Süld

Elo Süld räägib rahvusvahelise ajaloo seminaril islamismi poliitilisest jõust Lähis-Idas