Välisministeerium kuulutab välja stipendiumikonkursi magistrantidele

Tänavu sügisel annab välisministeerium välja kaks magistristipendiumit, et toetada noorte teadustegevust Eesti välispoliitika kujundamisel ja edendamisel olulistel teemadel. Stipendiumi suurus on 3500 eurot.

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb hiljemalt 15. novembriks saata oma magistritöö lühikirjeldus (kuni 2 lk), väljavõte magistriõpingute hinnetelehest ja motivatsioonikiri (kuni 1 lk) välisministeeriumile aadressil stipendiumid@mfa.ee.

Stipendiumikonkursiga toetatakse järgmisi teemavaldkondi:

rahvusvahelised suhted, geopoliitika ja poliitiline geograafia;
​rahvusvaheline õigus, rahvusvaheline sanktsioonipoliitika, Euroopa Liidu õigus;
Euroopa-Atlandi julgeolekupoliitika ja tänapäeva julgeolekumõtlemise põhijooned;
kübervaldkond (rahvusvaheline õigus, küberdiplomaatia, küberjulgeolek, uued tehnoloogiad);
majandus- ja äridiplomaatia, digivaldkond;
strateegiline kommunikatsioon.
Piirkondadest eelistatakse Aasia, araabia maailma ja Aafrika, aga ka Venemaa ja selle lähiümbruse riikidele keskenduvaid uuringuid. Teemavaldkondade valik põhineb välispoliitika arengukaval.

Konkursil saavad osaleda kõik Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides  ja rakenduskõrgkoolides või välisriikide ülikoolis lõpukursusel õppivad Eesti kodanikest magistrandid, kelle magistritöö analüüsib stipendiumikonkursi olulist teemavaldkonda.

Hindamisel võetakse arvesse magistritöö kavandi taset, teema asjakohasust ja uuenduslikkust ning uuringu eeldatavat tähtsust Eesti välispoliitikaalase analüüsivõimekuse arendamisel.

Stipendiumikonkursi võitjad kuulutatakse välja 2021. aasta detsembris.

Allikas: https://bit.ly/2YZ2iYn

Taiwan

Keskus ootab Taiwani-uuringute külalisprofessori kohale kandidaate

Inimesed istuvad laua taga

ReConnect China esimesel ülevaate koosolekul rõhutati noorte teadlaste kaasamise vajalikkust

Praktika

Praktika