Välisministeerium teeb Tartu Ülikooliga koostööd diplomaatide koolitamisel

Tartu Ülikool ja Välisministeerium sõlmisid koostöölepingu, mille eesmärk on tugevdada Eesti välisteenistuse võimekust muutuvas rahvusvahelises keskkonnas. Kokkulepe hõlmab nii teadus- ja arendustegevust, rakendusuuringuid kui ka taseme- ja täiendusõpet.

Detsembris sõlmitud lepingu alusel arendatakse koostööd ennekõike rahvusvaheliste suhete ja julgeolekupoliitika, rahvusvahelise õiguse ning regionaalsete (Venemaa, Aasia ja Aafrika) uuringute vallas. Sellealaseid teadmisi pakuvad Tartu Ülikoolis Johan Skytte poliitikauuringute instituut, õigusteaduskond ja Aasia keskus.

Välisministeeriumi kantsleri Rainer Saksa sõnul on ministeerium huvitatud sellest, et ülikool jagaks oma oskusteavet diplomaatidega. „Eesti ettevõtted ning sestap ka riik on Aafrikas ja Aasias üha aktiivsemad. Seepärast on nende kultuuride, keelte ja äritavade sügavam tundmine oluline. Lisaks tuleb hoolt kanda selle eest, et meie teadmised lähivälismaast oleksid ajakohased,“ ütles Saks. Koostöölepingu üks mõte ongi neid teadmisi täiendada.

Ülikooli ja Välisministeeriumi koostöö sai alguse 2017. aastal, kui Eesti oli Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja ning selle raames korraldati liikmesriikide nooremdiplomaatidele välispoliitikakoolitus. Pärast seda töötati Eesti diplomaatide jaoks välja pooleteise aasta pikkune Venemaa tundmise täiendusõppeprogramm, mille käigus käsitletakse nii Venemaa ajalugu ja kultuuri kui ka poliitilist ning sotsiaalset arengut. Täiendusõpet korraldavad Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi teadlased koos instituudi asejuhataja Olga Bogdanovaga.

Bogdanova, kes pälvis möödunud aasta novembris eduka koostöö eest Välisministeeriumi teenetemärgi, ütles, et lepingu sõlmimine on hea näide selle kohta, kuidas vahendada ülikooliseinte vahel tehtavat teadust ja eksperditeadmisi praktikutele. „Hindan kõrgelt meie pädevuse väärtustamist ministeeriumi tasandil,“ lisas ta.

Koostöö Välisministeeriumiga on Bogdanova sõnul laiahaardeline: ministeerium on riigi- ja poliitikateaduste üliõpilaste seas populaarne praktikabaas, ühiselt korraldatakse konverentse ja koolitusi ning üliõpilased arvestavad ministeeriumi vajadustega lõputööteemade valimisel. Samuti toetab Välisministeerium stipendiumidega üliõpilasi, kes õpivad Aasia keskuse ühisõppekava „Tänapäeva Aasia ja Lähis-Ida uuringud“ alusel.

Lisateave: Olga Bogdanova, TÜ Johan Skytte poliitikauuringute instituudi asejuhataja õppetöö alal ja TÜ Aasia Keskuse arendusjuht, 5665 6776, olga.bogdanova@ut.ee