Veebiseminaride sarjas „Tänapäeva Aasia“ räägitakse Korea reageerimisest koroonapandeemiale ja kultuurimuutustest tänapäeva Mongoolias

21. sajand on Aasia sajand, mil domineerivamaks saavad just Aasia poliitika, majandus ja kultuur. Samal ajal ei ole olemas Aasia ühist poliitikat, majandust ega kultuuri, vaid see piirkond on oma paljude riikide, kultuuride ja religioonidega väga heterogeenne. Veebiseminaride sarja „Tänapäeva Aasia“ eesmärk on uurida Aasia riike, et neist paremini aru saada. Esimesed ingliskeelsed veebiseminarid toimuvad 4. ja 5. mail ning annavad ülevaate Korea reageerimisest Covid-19 pandeemiale ja tänapäeva Mongoolia kultuurilistest muutustest.

4. mail kell 18.00 (Ida-Euroopa aeg) peab Kyle Ferrier ettekande „Korean Economic Success in the Midst of Global Pandemic“

Lõuna-Korea paistab silma oma edu poolest koroonaviirusega hakkamasaamisel. Ehkki viirus tabas seda riiki varakult, pandeemia alguses, on ulatusliku testimissüsteemi kiire kasutuselevõtt koos muude meetmetega aidanud hoida haigusjuhtumite arvu üsna väiksena. Viiruse leviku edukas ohjeldamine on otseselt aidanud kaasa Lõuna-Korea headele majandustulemustele: eelmisel aastal kahanes Lõuna-Korea SKP vaid 1,1%. Kuna sel aastal on oodata muu maailma taastumist, on Lõuna-Korea ekspordist sõltuva majanduse väljavaated veelgi paremad. Lõuna-Koread vaevavad siiski endiselt ka samad raskused, millega seisavad silmitsi teisedki riigid, sh ebaühtlane majanduse taastumine, mis ähvardab veelgi suurendada majanduslikku ebavõrdsust. Kontaktivabale majandusele üleminekul tekitavad küsimusi ka tõhususe ja privaatsuse kompromissid. Sellegipoolest on valitsus optimistlik, et tema taastepakett „New Deal“ võib aidata toime tulla pandeemia halvima järelmõjuga ning lükata majandust õiges suunas aastal 2021 ja pärast seda.

Kõneleja Kyle Ferrier on Ameerika Korea Majandusinstituudi (KEI) stipendiaat ja õppeasutuste direktor, kelle ülesanne on juhtida KEI jõupingutusi akadeemiliste ja poliitikakogukondade koostöö edendamisel. Ta toimetab KEI Korea-teemalisi väljaandeid ning korraldab USA ja Korea ühiseid akadeemilisi uuringuid ning jälgib ülikoolide teavitamisprogramme. Ta on kirjutanud USA-Korea suhetest, Lõuna-Korea välispoliitikast, Lõuna-Korea sise- ja rahvusvahelisest majanduspoliitikast ning Vaikse ookeani piirkonna poliitmajandusest. Ta on ka regulaarne kaastööline ajakirja The Diplomat Korea rubriigis. Kyle Ferrier oli varem Lõuna-Koreas Fulbrighti inglise keele õpetaja assistent ja tal on Londoni Majanduskoolist saadud magistrikraad rahvusvahelises poliitmajanduses.

Registreeru seminarile: https://forms.gle/pE3DNxC5prGh3XC67.

5. mail kell 18.00 (Ida-Euroopa aeg) peab Alevtina Solovyeva ettekande „Mongolian world across the state borders: global challenges, local concerns and national responses“

Mongoolia asub Hiina ja Venemaa vahel. Loengus vaadeldakse Mongoolia, Hiina ja Venemaa mongoli rahvaste traditsioonilisi ja kaasaegseid kultuure. Loengu käigus tutvustatakse kuulajatele mongoli traditsioonide eripära: keeli, folkloori ja mütoloogiaid, religioone ja tänapäeva tõekspidamisi. Loengus käsitletakse ka Mongoolia ühiskondade arengu eripära, nende rolli Sise- ja Kesk-Aasia tänapäevastes suhetes ning moodsate kohalike ja globaalsete probleemidega toimetulekut.

Esineja Alevtina Solovjeva (PhD) on Tartu Ülikooli kultuuriteaduste instituudi teadur. Ta on ka tüpoloogilise ja semiootilise folklooriuuringute keskuse teadur ning Riikliku Teadusülikooli Kõrgema Majanduskooli juhtivteadur. Alates 2007. aastast on ta Mongoolia ja Hiina eri piirkondades ellu viinud mitmeid välitöödel põhinevaid projekte, uurides traditsioonilisi ja kaasaegseid kultuure, folkloori, religioosseid traditsioone, kogukondadevahelisi suhteid ja muid teemasid.

Registreeru seminarile: https://forms.gle/rXE88d4yi9or4ouP6.

Vaata ka Facebooki üritust.

Sarja „Tänapäeva Aasia“ seminare korraldavad Tartu Ülikooli Aasia keskus ning tänapäeva Aasia ja Lähis-Ida uuringute magistriõppekava õppejõudude poolt.