Vietnami ja Tartu teadlased kõnelevad väärikusest, väärtustest ja ühiskonnast

26.–30. novembril toimub Aasia keskuse eestvedamisel erialadeülene doktorikool “Dignity and society - transdisciplinary perspectives”, kus Eesti ja Vietnami teadlased arutavad inimkonna ja selle väärtuste üle. Tartu ja Hue Ülikooli õppejõudude esimese sellealane koostöö avab seisukohti nii humanitaar-, sotsiaal-, loodus- kui ka meditsiiniteaduslikust perspektiivist. 

Interdistsiplinaarses õpikojas arutatakse inimkonda ja selle väärtusi erinevatest vaatenurkadest: humanitaarteadused, sotsiaalteadused, meditsiin, tehnoloogia ja keskkond.Töötubade päevad on kodeeritud erinevate teemadega, mis käsitlevad väärtusi, väärikust ja ühiskonna suhtumist neisse. Eesti teadlaste kõrval esinevad Vietnami teadlaste ettekanded ja võimalus kuulda Vietnami vaatenurka.

Tartu Ülikooli Aasia keskuse juhataja Elo Sülla sõnul vajadus kõnelda ühiskondlikest väärtustest väga suur.  “Teadlased kõnelevad väga palju ühistest väärtustest ja põhimõtetest, mida oma distsipliinides järgitakse. Mis on aga need väärtused, mille järgi ühiskonnas johtume? Kas ja kuidas põrkuvad erinevad väärtusruumid nii teadusdistsipliinide kui ka ühiskondade tasemel üha globaliseeruvas maailmas?”

Tegemist on Tartu Ülikooli esimese ühise kõiki valdkondi kaasava koostööga Hue Ülikooliga, millest soovitakse edasi arendada järgmisi rahvusvahelisi kindlat eriala kui ka mitmeid distsipliine hõlmavaid projekte. Tartu Ülikoolist on esindatud kõik valdkonnad, s.h folkloristika, kultuuriteadused, õigusteadus, majandus, meditsiin ja füüsika.

Töötoa peakorraldajad on Tartu Ülikooli Aasia Keskus ja Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool. Üritust rahastab Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA (Euroopa Regionaalarengu Fond).

Lisateave: Heidi Maiberg, TÜ Aasia keskuse kommunikatsioonispetsialist, 5199 1451, heidi.maiberg@ut.ee