Vladimir Sazonov - ISIS-e ja Al-Qaeda ideoloogiast võrdlevalt

5. aprill peab orientalistika seminari raames (18.15 Ülikooli 18-228) loengu Vladimir Sazonov:

ISIS-e ja Al-Qaeda ideoloogiast võrdlevalt

SÕJATEOLOOGIA JA ISLAMIÄÄRMUSLUSE ILMINGUDLÄHIS-IDAS DAESHI NÄITEL: ISISe ideoloogia ja propaganda

Mida tähendab islam? Mida me selle all mõistame? Kas islam on oma loomult radikaalne või see ei vasta tõele? Mis on islamiäärmuslus? Miks ja kuidas see tekib? Millised on islami ja islamismi seosed? Kas need seosed on üldse olemas, ja kui on olemas, siis kui tihedalt on seotud omavahel islam ja äärmuslus? Miks islamiäärmuslus levib nii edukalt just tänapäeval, 21. saj alguse postmodernses ja high-tech-maailmas? Nii mõnedki meist on esitanud neid küsimusi endale ja teistele. 

Religioossete konfliktide taustal Lähis-Idas on viimasel ajal tugevasti esile kerkinud islami sõdalase kuvand, millesse on kõvasti panustanud al-Qaeda eesotsas oma kunagise ikoniseeritud liidri Osama bin Ladeniga, kuid ka viimase konkurendiks tõusnud nn Islamiriik.

 Ettekandes autor vaatleb sõja teoloogiat või ideoloogiat Lähis-Idas, muuhulgas kuidas islamistid kasutavad oma poliitiliste eesmärkide õigustamiseks Koraani ning religiooni laiemalt. Kuid siin peab mõtlema selle üle kas Islamiriiki saab üldse nimetada religioosseks liikumiseks? Kas nn Islamiriiki võib pidada religioossetel alustel tegutsevaks liikumiseks või pigem on tegemist religioosseid sümboleid kasutava poliitilis-sõjalise organisatsiooniga? Siin me seisame silmitsi mitmete Lähis-Ida piirkonnale iseloomulike ajalooliste traditsioonidega, mida on tavaks liigitada sõjateoloogia alla.

Loe juurde: http://www.ksk.edu.ee/wp-content/uploads/2016/12/9.pdf

Veel lugemist ettekande autorilt:

Vladimir Sazonov: mis saab Islamiriigist? - Postimees, 1.2.2017

Mölder, Holger; Sazonov, Vladimir (2016). Sõjateoloogia ilmingud Lähis-Idas Da'ishi näitel: kas religioosne liikumine või poliitilis-sõjaline organisatsioon? Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), 3, 208-231.

Sazonov, Vladimir (2016). Daesh ja usufanatismi ilmingud. Postimees, 12.02.2016, 6−7

Sazonov, Vladimir (2015). Islamiäärmuslus kui XXI sajandi katk. Maaleht, 26. november 2015

Sazonov, Vladimir (2014). Islamismi puhangud Iraagis – kas Araabia kalifaadi taassünd? – Diplomaatia, 132/133, 10-15.

Sazonov, V. (2014). Nebukadnetsarit järgides: Saddam Hussein ja muistsed Lähis-Ida despoodid. – Idakiri: Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi aastaraamat, 114-133.

Sazonov, Vladimir (2014). Hirmukalifaat: vägivald jumala nimel. – Postimees, 16.11.2014