Autor:
Erakogu

ASIANET/NNC conference 2023: Consuming Asia

Põhjamaade Aasia Uuringute Instituut (NIAS), Aasia Uuringute Võrgustik (Asianettverket), Bergeni Ülikool ja Chr.  Michelseni Instituut (CMI) korraldas 2023. aasta Põhjamaade NIAS-i Nõukogu (NC) / ASIANETi konverentsi: "Consuming Asia - Systems and Structures of Consumption in Modern and Contemporary Asia". Ettekannetega esinesid kaks Aasia Keskuse teadurit Anastasia Sinitsyna ja Agnieszka Nitza-Makowska. 

Anastasia Sinitsyna ettekanne "The Impact of Entrepreneurship on Environmental Changes across Asian Economies" keskendus innovatsioonist lähtuva ettevõtluse mõju uurimisele Aasia riikide keskkonnasäästlikkusele. Tema järeldused näitavad, et ettevõtlusel on negatiivne lühiajaline mõju keskkonnale, mis muudab säästva arengu raskesti saavutatavaks. Need tulemused on kooskõlas sotsiaal-tehnilise süsteemi teooriaga, mille kohaselt tuleks majanduslikke eesmärke uuesti hinnata, et lisada keskkonnatervis kui progressi ja tulemuslikkuse mõõtmise põhinäitaja, selle asemel et tugineda üksnes sellistele meetmetele nagu SKP. 

Agnieszka Nitza-Makowska pidas ettekande teemal "Pakistan's Energy Consumption and Environmental Sustainability under the China-Pakistan Economic Corridor". Nitza-Makowska vaatles Pakistani energiatarbimist ja keskkonnasäästlikkust Hiina-Pakistani majanduskoridori raames. Ettekanne annab vastused järgmistele küsimustele: "Millised on sellise kasvu tagajärjed Pakistani keskkonnasäästlikkusele, eriti arvestades, et enamik CPECi energiataristust tugineb kivisöele?" ja "Kas Pakistani asutamine üldse kaalub selliseid tagajärgi?".

Elo Süld

Elo Süld räägib rahvusvahelise ajaloo seminaril islamismi poliitilisest jõust Lähis-Idas

2020. aasta 30. juulil meie hulgast lahkunud Lee Teng-hui 李登輝, hüüdnimega Mr. Democracy, koos praeguse presidendi Tsai Ing-weniga 蔡英文.

Teadlikkuse tõstmise minut - kes on taivanlased?

Doktoritöö kaitsnud Anastasia Sinitsyna Aasia keskuse kolleegidega

Teadur Anastasia Sinitsyna kaitses doktoritöö