Autor:
Andres Tennus

Teadlikkuse tõstmise minut - kas kõik moslemid on araablased?

Kas kõik moslemid on araablased? Küsimuse üle arutleb meie teadlikkuse tõstmise minuti kampaania raames Aasia Keskuse Lähis-Ida koordinaator Helen Haas.

Kuulates islamit puudutavaid sõnavõtte ja arutlusi jääb tihti ekslikult mulje nagu oleks tegemist ühtse ja üheselt mõistetava religiooniga, kus usupõhimõtted on algusest peale olnud muutumatult paigas. Samuti on eksitav arvamus, et kõik moslemid on araablased, räägivad emakeelena araabia keelt või see, et islami kujunemises ja arengus on rolli mänginud vaid araablased.

Jah, islam tekkis Araabia poolsaarel araablaste keskel ning seetõttu on ka araabia keel omandanud islami praktiseerimisel eristaatuse. Nimelt ilmus koraan ja pandi kirja araabiakeelsena. Islami pühakirja retsiteerimine ja palvele kutse toimub reeglina araabia keeles. Samas on ka islamis vähemusgruppe, näiteks Türgi aleviidid, kes eelistavad koraani lugeda ja palvetada türgi keeles.

Islami tekkimine Araabia poolsaarel ja araabia keele ülimuslikkus islami praktiseerimisel võib jätta mulje, et moslemid ongi kõik araablased. Tegelikkuses on araablased maailma islamiusuliste seas vähemuses. Täna elab maailmas umbes 1,9 miljardit islamiusulist inimest, kellest elab Indoneesias (240 mlj), Pakistanis (220 mlj) ja Indias (183 mlj). Saudi Araabias, kus asuvad islami pühad linnad Meka ja Mediina, elab 35 mlj moslemit. Kokku kõneleb araabia keelt emakeelena u 310 mlj inimest, kellest ka kõik ei ole moslemid. Kui arvestame juurde araabia keelt teise keelena rääkivad inimesed, saame kokku u 420 mlj kõnelejat. Neid numbreid silmas pidades võib mõista, et islami mõtestamisel ja arendamisel on etendanud olulist rolli lisaks araablastele erineva emakeelega rahvad, teiste seas iraanlased, indoneeslased, pakistanlased, türklased, albaanlased jne.

Eestis elab 2021. aasta rahvaloenduse andmetel 5800 moslemit, kelle seas on erinevatest rahvustest inimesi, sealhulgas eestlasi. Islamiusku astumine teeb inimese usutunnistuselt küll moslemiks, ei muuda aga tema emakeelt ega rahvust. Araabia keele omandamine aitab mõista süvitsi islami pühakirja ja traditsiooni nüansse ning sügavusi, kuid ei muuda kedagi araablaseks.

Evelyn Pihla

Keskuses asub juhiabina tööle Evelyn Pihla

Raba

Juulis Keskus puhkab

NIAS konverents

ASIANET/NNC conference 2023: Consuming Asia