Balti riikide hiina keele õpetajad kohtuvad Tartus

2.-3. märtsil peetakse maailma keelte ja kultuuride kolledžis rahvusvahelist sümpoosioni hiina keele kui võõrkeele õpetamise metoodilistest ja praktilistest küsimustest. 

Sümpoosionil keskendutakse peamiselt kahele valdkonnale: oma keele (näiteks eesti keele) ja kultuurikonteksti arvestamise olulisus hiina keele õpetamisel võõrkeelena ning sellele, kuidas ja milliseid praktiliste meetodeid keeletundides rakendada, et kõnekeele omandamine oleks võimalikult tõhus. Sümpoosioni peaesinejad on professor Chin-Chin Tseng Taiwani Riiklikust Pedagoogikaülikoolist ja professor Yea-Fen Chen Indiana Ülikoolist Bloomingtonis, USAs. Ettekandjate seas on hiina keele õpetajaid Eesti ja Leedu nii kõrg- kui ka üldhariduskoolidest.

Sümpoosion toimub Hiina Vabariigi (Taiwani) valitsuse toetusel, mida vahendab Taipei Riia esindus, kolledži pikaajaline koostööpartner hiina keele õppe arendamisel. Kaaskorraldaja on Tartu Ülikooli Aasia keskus.

Sümpoosioni idee autori ja peakorraldaja, kauaaegse hiina keele ja kultuuri õpetaja dotsent Märt Läänemetsa sõnul on hiina keele õppimise ja õpetamise populaarsus viimasel ajal kiiresti tõusnud, seda ka Eestis ja mujal Baltikumis, ning hiina keele õpetajate koolitus ei jõua tegelikult arengutele järele. „Kuigi nii Hiina Rahvavabariik kui ka Taiwan pakuvad aeg-ajalt koolitusi ja neil osalemise toetusi, jõuab see ainult vähesteni. Sellepärast on selline praktilise suunitlusega sümpoosioni toimumine kohapeal väga oluline,“ ütleb Läänemets. Eriti tähtsaks teemaks peab ta hiina keele õpetamise meetodite väljatöötamise ja õppevahendite loomist sihtgruppide emakeeles, kuna inglise keele vahendusel õppimine loob protsessi paratamatult teatud filtri.

Sümpoosion algab mõlemal päeval kell 10 Jakobi 2 õppehoone auditooriumis 114. Loenguid kuulama on oodatud kõik huvilised.

Programmi raames avatakse reedel, 2. märtsil kell 17 kolledži raamatukogus (Lossi 3-213) ka näitus „Sinoloogia ja hiina keele õpetamine Tartu Ülikoolis“ koos TÜ vilistlase kunstnik Virge Loo tušimaalide seeriaga „Sah-sah“.

Sümpoosioni programmi vaata siit: www.maailmakeeled.ut.ee/teaching-mandarin-in-the-baltics/program

Lisainfo:
Kätlin Lehiste katlin.lehiste@ut.ee
Mart Tšernjuk mart.tsernjuk@ut.ee