Dr. Shantana Saikia loeng Sattra institutsioonidest Assamis (09.05)

Orientalistika seminaris sel kolmapäeval, 9. mail 2018 algusega kell 18:15 Tartu Ülikooli peahoone (Ülikooli 18) auditooriumis 307 külalislektor SHANTANA SAIKIA (Bahona College, India) loeng:

Your God or Mine? Vishnu or Brahmaputra?  A Folkloristic Reading of the Sattra Institutions of Assam (India)
[Sinu jumal või minu? Višnu või Brahmaputra? Folkloristi käsitlus Sattra institutsioonidest Assamis]

Loengus käsitletakse 16. sajandil Assamis tekkinud monoteistlikke religioosseid institutsioone, mida tuntakse sattrate nime all. Sattrad, mis on seotud Assami vaišnava järgijate kaitsepühaku Srimanta Sankaradevi (1449-1568) nimega, tähendavad nii füüsilist ruumi kui ka suletud pühendunute gruppi, kes peavad Višnu nime skandeerimist ainsaks lunastusviisiks ega tunnista ühtegi teist jumalat. Kuid lähem uurimine heidab valgust huvitavatele uskumuste kihistustele, mis on seotud "vähemate jumalustega", kes aitavad inimesi nende igapäevastes toimetustes. Loengus keskendutakse rahvalike žanrite asetusele domineerivas klassikalises diskursuses ja nende vastastikustele suhetele.

Loeng on ingliskeelne ilma tõlketa.

Kõik huvilised on oodatud!

Info ja kontakt: Märt Läänemets mart.laanemets@ut.ee; Ülo Valk ulo.valk@ut.ee

Dr. Shantana Saikia on Dibrugarhi Ülikooli Bahona kolledži (Jorhat, Assam) inglise keele dotsent. Tema doktoritöö teemaks oli Assami sattrate folkloor ja ta on avaldanud artikleid sattrate kirjandusest.