Author:
Unsplash

Keskus võtab tööle kaks Aasia uuringute teadurit

Sügisest algab Keskuse juures kaks teadusprojekti, mille raames värbame teadureid. Teadurid kuuluvad Tartu Ülikooli Aasia Keskuse Lõuna-Aasia uurimisrühma. Uurimisrühm tegeleb kahe projekti eesmärkide täitmisega: „Ukraina sõja mõju Lõuna-Aasia geopoliitilistele arengutele. Analüüs koostöös Singapuri teadlastega“  ja "Aasia poliitiline, majanduslik ja kultuuriline mõju Põhja- ja Ida-Euroopale". Milles töö seisneb ja mis on edukal kandidaadil?

Tööülesanded

  • Loodava töögrupi teadustegevuses osalemine.
  • Projektide kohtumistel ja arenguseminaridel osalemine Eestis ja välismaal.
  • Uuringutulemuste avaldamise ettevalmistamine.
  • Uuringutulemuste tutvustamine Eesti ühiskonnas.

Erialase kogemuse nõuded

  • Suutlikkus osaleda oma eriala teadus-, arendus- ja loometegevuses professori või kaasprofessori juhendamisel. 
  • Rahvusvaheline teadustöö kogemus mõnes teadusgrupis või -projektis. 
  • Rahvusvahelisel tasemel erialane teadustöö, mille senine maht on võrreldav vähemalt ühe doktoritöö mahuga.

Keeleoskus

Väga hea inglise keele oskus. Eesti, hiina ja/või hindi keele oskus on eeliseks.

Vaata ka töökuulutust, mis asub siin. Kandideerimistähtaeg on 2. juuni. Lisainfo: Elo Süld, Aasia keskuse juhataja (elo.suld@ut.ee)

Projekte rahastab EV Välisministeerium. 

 

#koostöö #rahvusvaheline
õrgetasemeline delegatsioon Omaanist arutas koostöövõimalusi Tartu Ülikooliga

Kõrgetasemeline delegatsioon Omaanist arutas koostöövõimalusi Tartu Ülikooliga

#instituudist #koostöö #rahvusvaheline
Kohtumine Hue Ülikooli rahvusvahelisete suhete ülikooliga

Ülikooli teadlased alustavad koostööd Vietnami kolleegidega

#rahvusvaheline #teadus
Eesti Teadusagentuur (ETAG) koos Jaapani Teaduse Edendamise Ühingu (JSPS) Stockholmi esinduse ja Jaapani Suursaatkonnaga ühisseminar

Eesti Teadusagentuur (ETAG) koos Jaapani Teaduse Edendamise Ühingu (JSPS) Stockholmi esinduse ja Jaapani Suursaatkonnaga ühisseminar