Suvekool: Current Social Issues in East Asia: Aging Societies and the Role of Women (12.08-23.08)

 

Tartu Ülikooli Aasia keskus ja Elukestva õppe keskus korraldavad käesoleva aasta augustis (12-23.08.18) rahvusvahelist suveülikooli: Current Social Issues in East Asia: Ageing Societies and the Role of Women

Suvekool keskendub Aasia ühiskondades toimuvatele suurtele sotsiaalsetele muutustele: ühiskonna vananemisele ja naiste rolli ümbermõtestamisele. Kuna globaliseeruv Aasia mõjutab majutab majanduslikult ja poliitiliselt järjest enam Euroopa riike ja ühiskondi on tarvilik mõista Ida-Aasia sisemisi arenguid. Suvekool pakub unikaalseid ning vähe diskuteeritud perspektiive nende riikide majandusi ja ühiskondi mõjutavatele teguritele. Kuna need teemad on aktuaalsed ka Euroopas, annab suvekool võimaluse luua paralleele ning võrrelda võimalikke lahendusmeetodeid erinevates kultuurides. Programmi läbijad omandavad teadmised järjest olulisemaks muutuva Ida-Aasia regiooni arengutest, oskavad kõrvutada sealseid protsesse ja kogemusi Eestis ja oma koduriigis toimuvaga, ning mõistavad nende valulike ja mõjusate ühiskondlike muutuste tagamaid ning kaasnevaid võimalusi ja ohte. Keskendudes tänapäeva Aasiale, pakub suvekool alternatiivi tavapärastele õppekavadele, mis enamjaolt keskenduvad Aasia filosoofiatele ja iidsetele kultuuridele.

Põhjalikum info on leitav programmi kodulehelt

Avalduste tähtaeg - 17. juuni.
Tulemuste teavitamine - 20. juuni

Üldinfo:
Tase: BA ja MA
Ainepuktid: 4EAP.
Õppekeel: inglise

Kandideerimise nõuded:

  • Online avaldus koos järgnevate dokumentidega:

  • Motivatsioonikiri

  • Haridust tõendava dokumendi koopia

  • Passi koopia

PS! Arvesse võetakse ainult õigeaegselt kõikide nõutud dokumentidega saadetud avaldusi. 

Avalduste hindamise aluseks on: Motivatsioonikiri (kuni 1.5 lehekülge), mis demonstreerib osaleja moitvatsiooni suvekoolis osalemiseks ja selgitab tema ootusi programmile ning kirjeldab, kuidas suvekoolis osalemine on seotud tema õpingute/huvidega ja kuidas kavatseb osaleja suvekoolis omandatut kasutada tulevikus.

Osalustasu ja stipendiumid:

Osalustasu: 1000 €, sisaldab õppemaksu, õppereise, kultuurilist ja sotsiaalset programmi, vastuvõtva ülikooli teenused koos majutusega üliõpilaselamus. Osalejad võivad organiseeride omale ka iseseisvalt majutuse, mispuhul on osalustasu 700 €. Väljaspoolt Eestit osalejad vastutavad ise oma reisi, reisikindlustuse, viisa jms. kulude eest.

Suveülikooli programmi toetab TÜ Aasia keskus.

Lisainformatsioon:
Mari Mäesaar, Programme Manager of International Summer University
(+372) 737 5561
(+372) 5919 2943
mari.maesaar [ät] ut.ee

PS: 2019. aasta septembris avab Tartu Ülikool magistriõppekava “Tänapäeva Aasia ja Lähis-Ida uuringud”. Õppekavale oodatakse kõiki, kes tahavad neis piirkondades toimuvaid arenguid mõista ning oma teadmisi Eesti ühiskonna hüvanguks rakendada. Vt lähemalt: http://ut.ee/cames.