Suveülikool: Asia and the Middle-East: Differences and Commonalities (13-24.08)

Tartu Ülikooli Aasia keskus ja Elukestva õppe keskus korraldavad käesoleva aasta augustis (13-24.08.18) rahvusvahelist suveülikooli: Asia and the Middle-East: Differences and Commonalities

Suveülikooli eesmärgiks on harida tudengeid Aasia ja Lähis-Ida majanduste, ühiskondade ja poliitika teemadel ning seeläbi toetada nende käimasolevaid õpinguid või varasemat kogemust. Suvekool "Asia and the Middle-East: Differences and Commonalities" on interdistsiplinaarne ja tulevikku vaatav. Programmi eesmärgiks on aidata tudengitel mõista, analüüsida ja ennustada Aasia ning Lähis-Ida arenguid, mõistes seejuures regioonidest tulenevaid võimalusi ja ohte. Suvekooli programm sisaldab loenguid Aasia ja Lähis-Ida riikide sise- ja välispoliitikast, Aasia ja Lähis-Ida riikide rollist maailmamajanduses, majanduslikust koostööst Euroopaga, jne. Keskendudes tänapäeva Aasiale, pakub suvekool alternatiivi tavapärastele õppekavadele, mis keskenduvad Aasia filosoofiatele ja iidsetele kultuuridele.

Lõplik programm.

Kandideerimise nõuded

Avalduste tähtaeg - 30. juuni
Tulemuste teavitamine - 3. juuli

  • Online avaldus koos järgnevate dokumentidega:
  • Motivatsioonikiri
  • Haridust tõendava dokumendi koopia
  • Passi koopia

PS! Võetakse arvesse ainult õigeaegselt kõikide nõutud dokumentidega saadetud avaldusi. 

Avalduste hindamise aluseks on: Motivatsioonikiri (kuni 1.5 lehekülge), mis demonstreerib osaleja moitvatsiooni suvekoolis osalemiseks ja selgitab tema ootusi programmile ning kirjeldab, kuidas suvekoolis osalemine on seotud tema õpingute/huvidega ja kuidas kavatseb osaleja suvekoolis omandatut kasutada tulevikus.

Osalustasu ja stipendiumid:

Osalustasu: 670 €, sisaldab õppemaksu, õppereise, kultuurilist ja sotsiaalset programmi, vastuvõtva ülikooli teenused koos majutusega üliõpilaselamus. Osalejad võivad organiseeride omale ka iseseisvalt majutuse, mispuhul on osalustasu 370 €. Väljaspoolt Eestit osalejad vastutavad ise oma reisi, reisikindlustuse, viisa jms. kulude eest. Lisaks on TÜ üliõpilastele piiratud arv tasuta õppekohti, mis jagatakse välja paremusjärjestuse alusel.

Suveülikooli programmi toetab TÜ Aasia keskus.

Lisainformatsioon: https://www.ut.ee/en/admissions/asia-and-middle-east-differences-and-com...