Valminud on eriolukorra õppetundide analüüs: distantsõppe kogemus Tartu Ülikoolis

Tartu Ülikooli rakendusuuringute keskus on teinud uuringu selle kohta, kuidas tuli ülikool organisatsioonina toime kriisiolukorrale reageerimisega ja kuivõrd on võimalik eriolukorrast saadud kogemusi kasutada edaspidise töö kavandamisel.

12. märtsil kuulutati Eesti Vabariigis välja eriolukord seoses COVID-19 kiire levikuga. Tartu Ülikoolile tähendas see töö- ja õppekorralduse muutmist. Kogu õpe korraldati paljuski ümber, auditoorne õpe asendus distantsõppega ning tavapärased loengud ja seminarid jäid ära.

Tartu Ülikooli õppeprorektori Aune Valgu sõnul oli meeldiv lugeda analüüsis esitatud järeldust, et ülikool sai eriolukorraga üldiselt hästi hakkama. Nimelt arvas 84% üliõpilastest, et õppetöö toimis hästi või väga hästi, ja vaid 2% hindas, et asjad olid väga halvasti. Lõpetajate arv ei kukkunud ja õppe katkestamine ei sagenenud. Arusaadavatel põhjustel vähenes siiski praktikal käimine ja õpiränne. „Loomulikult on ka asju, millest tuleb õppida – näiteks see, et esmakursuslased ja praktilisi aineid õppivad tudengid olid suuremates raskustes. Samuti peame palju rohkem tähelepanu pöörama e-õppe metoodilistele küsimustele ja suhtlusvõimaluste loomisele ka siis, kui õpe toimub veebi vahendusel,“ rääkis Valk.

Uuringu lühikokkuvõtet saab lugeda siit.

Sandra Sommer
pressiesindaja
tel +372 737 5681
mob +372 5307 7820