15. mail Bonni ülikooli emeriitprofessor Karl Reichl loengu "Epics as song. The interplay of words and music in Turkic oral epics".

15. mail 2017 algusega kl 12.15 peab Bonni ülikooli emeriitprofessor Karl Reichl Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakonnas loengu "Epics as song. The interplay of words and music in Turkic oral epics". Loeng toimub Ülikooli 16-215.

Prof. Dr. Karl Reichl on medievist, kes on tegelenud keskaja suulise kirjanduse ja tänapäevase eepilise laulupärimusega Türgis ning muudel turgi-keelsetel aladel Kesk-Aasias. Tema publikatsioonide hulgas on mitmed hinnatud eepilise luule teemalised monograafiad nagu nt Turkic Oral Epic Poetry: Traditions, Forms, Poetic Structure (Garland Publishing, 1992), Singing the Past: Turkic and Medieval Heroic Poetry (Cornell University Press, 2000) ja Edige, a Karakalpak Oral Epic as Performed by Jumabay Bazarov (FFC No. 293, 2007). Samuti on tema toimetamisel ilmunud mahukas käsiraamat Medieval Oral Literature (De Gruyter, 2011). Prof. Reichl külastab Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakonna kutsel. 17.-19. mail osaleb Reichl Helsingi ülikoolis toimuval kõrgetasemelisel seminaril "Formula: Units of Speech  'Words' of Verbal Art".

Lähem info: TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule osakonna vanemteadur Jonathan Roper, roper@ut.ee