Aasia religioonide uurijad võtavad vaatluse alla jumalad, vaimud ja deemonid

8.-10. novembrini toimub Tartu ülikoolis konverents „Jumalad, vaimud ja deemonid Aasia rahvapärastes uskumustes ning rituaalides".

Aasia religioonide uurimises on üha olulisemale kohale tõusmas kohaliku levikuga rahvapärased traditsioonid, mida ei toeta alati usulised institutsioonid. Jumalate, vaimude ja deemonitega seotud pärimused ning rituaalid on suuresti külavaimulike, ravitsejate ning teadjate hoida, kelle autoriteet põhineb paljuski sellistel teadmistel. Neid kohaliku tähtsusega üleloomulikke olendeid on organiseeritud religioonide õpetustes tihti ignoreeritud, kuid sellest hoolimata on neil oluline koht Aasia inimeste argielus, samuti ühiskondlikes ja poliitilistes suhetes. Vastavad pärimused on küll muutumas, kuid mitte hääbumas.

TÜ kultuuriteaduste instituudi juhataja Ülo Valk: „Kui Euroopa kultuuri ilmet on kujundanud ristiusk, siis Aasias on usundilisi maailmavaateid palju. Ühine on siiski see, et religioonide silmatorkavad erijooned avalduvad kohalikul, kogukondlikul ja üksikisiku tasandil, kusjuures just neid nähtusi on palju vähem uuritud kui pühakirju ja filosoofilisi õpetusi. Ratsionaalselt mõtleva ilmaliku vähemuse esindajatel on raske mõista seda mõjuvõimu, mis on üleloomulikel jõududel miljardite inimeste jaoks, kes elavad teistsuguses kultuuris. Nendega arvestatakse, neid austatakse ja neid kardetakse – ja tundub, et mida ebaturvalisem on keskkond, seda enam. Näiteks Indias ja mujalgi on jumalad kolinud internetikeskkonda, rääkimata nende visuaalsest kohalolust linnatänavatel ja ühistranspordis, samas on säilitanud oma mõjuvõimu vanad teadmised nagu astroloogia ja maagiline meditsiin. Et maailm muutub, muutuvad ka pärimused ja need sümboolsed ja rituaalsed vahendid, millega püütakse valitsevaid jõude mõjutada.“

Konverentsile oodatakse folkloriste, antropolooge ja religiooniuurijaid mitmetest riikidest. Muuhulgas tulevad vaatluse alla rahvapärased usundilised teooriad, usundilised žanrid, pühakohad ja kummituspaigad, rituaalid ja nende korraldajad, üleloomulikud olendid linnakeskkonnas, elavate ja surnute suhted, üleloomulikkus ja maagia rahvapärastes arusaamades, samuti teised seotud teemad. Konverentsi töökeel on inglise keel, ettekannete pikkus 20 minutit, millele järgneb 10-minutine diskussioon. Vaata ka konverentsi kava ja teese.

Konverentsi korraldab TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule osakond koostöös Napoli „L’Orientale“ ülikooli Aasia, Aafrika ja Vahemeremaade osakonna ning TÜ Aasia keskusega.

Korralduskomiteesse kuuluvad Kikee D. Bhutia, Margaret Lyngdoh, Valentina Punzi, Baburam Saikia, Alevtina Solovyeva ja Ülo Valk.

Lisainfo: Ülo Valk, TÜ kultuuriteaduste instituudi juhataja, 737 5310, ulo.valk@ut.ee