Artiklid Hiina majandusest, poliitikast, Uue Siiditee algatusest, keeleõppest ja ärihuvidest

Juunis on ilmunud mitmeid artikleid Hiinast, avades suurriigi välispoliitika, majandushuvide ja kultuuriga seotud aspekte. Aasia keskuse lugemissoovitused on järgmised. Head avastamist!

Urmas Hõbepappel "Hiina välispoliitika on rajatud katse-eksitus-meetodile" - https://arvamus.postimees.ee/6707124/urmas-hobepappel-hiina-valispoliit…

Merilyn Merisalu "Üliõpilased aitavad hiinlastel eesti keelt õppida" - https://www.ajakiri.ut.ee/artikkel/3241

Liisi Karindi "Hiina tahab sama, mida kõik teised" - https://www.ajakiri.ut.ee/artikkel/3242