Inno-Indigo projekti raames on oodata Tartu Ülikooli meditsiini valdkonda välisdoktorante Indiast.

11. ja 12. jaanuaril 2017.a. toimus Inno-Indigo projekti “Mapping the biomarkers: comprehensive evaluation of pathophysiology and nutraceutical intervention for improved knee Osteoarthritis” lühidalt “NuJoint” avakoosolek Magdeburgis. Osalesid Abhay Harsulkar ja Priya Kulkarni Bharati Vidyapeeth ülikoolist, Christoph Lohmann ja Jessica Bertrand Magdeburgi ülikoolist ning Aare Märtson ja Sulev Kõks Tartu ülikoolist. Projekti eesmärgiks on põlve osteoartriidi patofüsioloogiliste mehhanismide uuringud, biomarkerite tuvastamine ja nutratseutiliste ravivõimaluste analüüs. Koosoleku käigus vaadati üle projekti tegevused, lepiti kokku tegevuste järjekord ning vastutajad. Lisaks lepiti kokku biomarkerite analüüsiks vajalike kohortide kaasamise kriteeriumid ning kohrtide suurused. Uute markerite avastamise kõrval analüüsitakse ka juba teadaolevate immunoloogilsite markerite rolli põlveliigese osteoartriidi tekkes. Lisaks projekti tegevuste jagamisele kolme keskuse vahel, lepiti kokku ka järgmiste koosolekute ajakavas. Projekti teema raames on plaanis võtta Tartu ülikooli välis-doktorant Indiast.