Autor:
/Unsplash

Kandideeri Aasia Keskuse stipendiumile

Tartu Ülikooli Aasia keskuse stipendiumile on võimalik taas kandideerida.

Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli üliõpilasi, kelle uurimistöö keskendub interdistsiplinaarselt Aasia ja/või Lähis-Ida regioonidele või neid käsitlevatele valdkondadele. Stipendiumile saavad kandideerida magistriõppe lõpetajad, kelle lõputöö hõlmab teaduslikku tööd, mis aitab arendada Eesti ühiskonnas Aasia ja/või Lähis-Ida tundmist ning uurimist. Sh suhete loomist ja võrgustumist nagu ühine juhendamine ja koostöö Aasia teadusinstitutsioonidega.  

Oodatud on ka meditsiiniteaduste magistrantide ja doktorantide käimasolevad või lõpusirgel uurimis-, väli- või doktoritööd või praktika, kui need täidavad sama eesmärki. Stipendium suurusega 2000€ määratakse üks kord aastas ja iga TÜ valdkond võib eduka kandidaadi olemasolul anda välja ühe stipendiumi õppeaasta kohta.   

Kandideerimine 

HV, SV, LTTV või MV valdkonna tudengid, kes soovivad kandideerida stipendiumile kaitsmiseks esitatud magistritööga peavad taotlemiseks esitama Tartu Ülikooli Aasia keskusele:  

  • curriculum vitae koos ülevaatega erialasest ja ühiskondlikust tegevusest. Sh märkima ära ühiskondliku tegevuse ja/või magistritöö seose stipendiumi eesmärgiga; 

  • kaitsmiseks esitatud magistritöö pdf-fail;  

MV valdkonna tudengid, kes soovivad stipendiumile kandideerida praktika, väli- või doktoritöö või selle plaaniga peavad taotlemiseks esitama Tartu Ülikooli Aasia keskusele 

  • curriculum vitae koos ülevaatega erialasest ja ühiskondlikust tegevusest. Sh märkima ära ühiskondliku tegevuse ja/või esitatava kavandi seos stipendiumi eesmärgiga; 

  • praktika, väli-või doktoritöö kavand. Valminud doktoritöö puhul selle kaitsmiseks esitatud pdf-fail; 

  • juhendaja allkirjastatud soovitus 

Tähtaeg

Dokumentide esitamise tähtaeg on 4. juuni 2023. Dokumendid esitada meiliaadressile heidi.maiberg@ut.ee 

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks magistritöö (meditsiiniteaduste valdkonnas ka väli- või doktoritöö kavandi) tase, erialast ja ühiskondlikku tegevust. 

Laekunud taotlusi hindab valdkondade vaheline komisjon, kuhu kuulub ka Tartu Ülikooli Aasia keskuse esindajad. Stipendium antakse üle stipendiaadile 2022/2023 õppeaasta valdkonna lõpuaktusel. 

Evelyn Pihla

Keskuses asub juhiabina tööle Evelyn Pihla

Helen Haas

Teadlikkuse tõstmise minut - kas kõik moslemid on araablased?

Raba

Juulis keskus puhkab