Näitus ja sümpoosion „Käsikirjade ristteel“ tähistavad käsikirjade uurimise uue suuna algust

4. novembril toimub Tartu Ülikooli raamatukogus sümpoosion „Käsikirjade ristteel“ ja avatakse sama pealkirja kandev näitus. Sümpoosioni ja näitusega lükatakse käima projekt, mille eesmärk on arendada käsikirjade uurimise uut suunda Tartu Ülikoolis ja teadvustada Tartu Ülikooli kui rahvusülikooli rahvusvahelisi juuri.

Eesti ja Tartu ajaloolist identiteeti on kujundanud tõik, et siin puutuvad kokku läänepoolne saksa ja rootsi ning idapoolne vene kultuur. Ent meie juurest ulatub kultuuritelg ka lõunasse, edelasse ja kagusse: Lähis-Itta, Ida-Vahemere ruumi, Egiptusesse ja Etioopiasse, Kesk-Aasiasse ja kaugemalegi. Eesti asub suure ja mitmekesise Ida-Euroopa äärealal, kustkaudu on Läänemere idakalda suunas tuhandeid aastaid liikunud keele- ja kultuurikontaktid.

Näituse ja sümpoosioni ühe korraldaja, Tartu Ülikooli Vana Testamendi ja semitistika dotsendi Urmas Nõmmiku sõnul näitlikustavad käsikirjad kultuurikontakte ja nende uurimist kõige paremini. „Neis kehastuvad pärimus ja kultuurimälu, aga ka Tartu Ülikool kui rahvusvaheline rahvusülikool. Ülikooli teadlaste arvates on aeg küps tegeleda ka meie lõunasuunaliste ajalooliste kultuurisidemetega. Seda ideed toetab aastasadadega mõõdetav teadus- ja õpetamistraditsioon ning akadeemiline võimekus,“ ütles Nõmmik.

„Käsikirjade risttee“ kontseptsiooni pikaajaline eesmärk on teha Tartu Ülikool muu hulgas tuntuks käsikirjade uurimiskeskusena. Uut põlvkonda filolooge, kultuuri- ja religiooniuurijaid, folkloriste ja digihumanitaare ootavad nii Tartus asuvad käsikirjad kui ka lähiriikide ja muu Ida-Euroopa rikkalikud kogud. Uue uurimissuuna ühist arendamist koordineerivad Aasia keskus ja usuteaduskond ning sellele on starditoetuse andnud humanitaarteaduste ja kunstide valdkond rahvusteaduste baasfinantseerimise vahenditest.

Näitusel „Käsikirjade risttee“ esitletakse Tartu Ülikooli käsikirjapärandi ja selle uurimise ajalugu ning mitmekesisust.

Sümpoosionil kõneldakse nii käsikirjapärandist ja huvitavatest näidetest kui ka folkloristikast ja projekti „Käsikirjade risttee“ ideest. Ettekande peavad Tartu Ülikooli audoktor professor Stefan Schreiner (Tübingeni Ülikool), pärsia käsikirjade asjatundja Firuza Melville (Cambridge’i Ülikool), eesti ja võrdleva rahvaluule professor Ülo Valk, raamatukogu käsikirjade ja haruldaste raamatute osakonna juhataja Malle Ermel ning Vana Testamendi ja semitistika dotsent Urmas Nõmmik.

Sümpoosion algab kell 10.15 ja näitus avatakse kell 12.00. Ettekanded on eesti ja inglise keeles. Näituse on paljude kolleegide abiga koostanud Tartu Ülikooli judaistika lektor Anu Põldsam, raamatukogu käsikirjade ja haruldaste raamatute osakonna juhataja Malle Ermel ning Vana Testamendi ja semitistika dotsent Urmas Nõmmik. Näituse kujundaja on Tartu Ülikooli raamatukogu kunstnik-kujundaja Lilian Mengel.

Lisateave:
Urmas Nõmmik, Vana Testamendi ja semitistika dotsent, 737 5962, 503 6326, urmas.nommik@ut.ee
Anu Põldsam, judaistika lektor, anu.poldsam@ut.ee

Sandra Sommer
pressiesindaja
tel +372 737 5681
mob +372 5307 7820