Stipendiumid ja toetused

Aasia ja Lähis-Idaga seotud enesetäiendamine võib olla kallis, sest kas peab minema huvipakkuvasse riiki kohapeale või on kursused ning õpe tasuline. Õnneks on üliõpilastele (sh doktorantidele) ja akadeemilistele töötajatele loodud stipendiume, mis kas osaliselt või täielikult katasid vajalikud kulud. Toome siin lehel välja olulisemad ja kättesaadavamad võimalused. Muude Tartu Ülikooli tudengitele ja töötajatele mõeldud stipendiumitel saab pilku peal heida Tartu Ülikooli Sihtasutuse kodulehelt

Stipendiumid eriala- ja keeleõppeks ning üliõpilasvahetuseks

Tartu Ülikooli Aasia Keskuse stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli üliõpilasi, kelle uurimistöö keskendub interdistsiplinaarselt Aasia ja/või Lähis-Ida regioonidele või neid käsitlevatele valdkondadele. Stipendiumile saavad kandideerida magistriõppe lõpetajad, kelle lõputöö hõlmab teaduslikku tööd, mis aitab arendada Eesti ühiskonnas Aasia ja/või Lähis-Ida tundmist ning uurimist. Sh suhete loomist ja võrgustumist nagu ühine juhendamine ja koostöö Aasia teadusinstitutsioonidega.

Oodatud on ka meditsiiniteaduste magistrantide ja doktorantide käimasolevad või lõpusirgel uurimis-, väli- või doktoritööd, kui need täidavad sama eesmärki. 

Stipendium suurusega 2000€ määratakse iga valdkonna ühele edukale kandidaadile üks kord aastas. Eduka kandidaadi puudumisel on komisjonil õigus stipendiume mitte välja anda.

Kandideerimine 

Stipendiumi saab taotleda sellel õppeaastal (nt 2022/2023 õppeaastal sügis- või kevadsemestril) kaitsmisele esitatud magistritööle, meditsiiniteaduste valdkonnas ka praktika, väli- ja doktoritööle või nende kavandile. Eelneval õppeaastal kaitstud tööd (nt 2021/2022 kaitstud) kahjuks ei kvalifitseeru.

HV, SV, LTTV või MV valdkonna tudengid, kes soovivad kandideerida stipendiumile esitatud magistritööga peavad taotlemiseks esitama Tartu Ülikooli Aasia keskusele: 

 • curriculum vitae koos ülevaatega erialasest ja ühiskondlikust tegevusest. Sh ära märkima ühiskondliku tegevuse ja/või magistritöö seos stipendiumi eesmärgiga;

 • kaitsmiseks esitatud magistritöö pdf-fail; 

MV valdkonna tudengid, kes soovivad stipendiumile kandideerida praktika, väli- või doktoritööga peavad taotlemiseks esitama Tartu Ülikooli Aasia keskusele

 • curriculum vitae koos ülevaatega erialasest ja ühiskondlikust tegevusest. Sh ära märkima ühiskondliku tegevuse ja/või esitatava kavandi seos stipendiumi eesmärgiga;

 • praktika, väli-või doktoritöö kavand. Valminud doktoritöö puhul selle kaitsmiseks esitatud pdf-fail;

 • juhendaja allkirjastatud soovitus 

Stipendiumile saab kandideerida kord aastas. 2022/2023 õppeaastal on dokumentide esitamise tähtaeg 4. juuni 2023. Dokumendid esitada meiliaadressile heidi.maiberg@ut.ee 

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks magistritöö (meditsiiniteaduste valdkonnas ka praktika, väli- või doktoritöö kavandi) tase, üliõpilase õppeedukust ning erialast ja ühiskondlikku tegevust. Laekunud taotlusi hindab valdkondade vaheline komisjon, kuhu kuulub ka Tartu Ülikooli Aasia keskuse esindajad. Stipendium antakse üle stipendiaadile 2022/2023 õppeaasta valdkonna lõpuaktusel. 

Komisjon:

Rene Kärner - meditsiiniteaduste valdkonna esindaja

Maili Vilson - sotsiaalteaduste valdkonna esindaja

Tiit Tammaru - loodus- ja täppisteaduste valdkonna esindaja

Helen Haas - humanitaar- ja kunstide valdkonna esindaja

Elo Süld - Aasia keskuse esindaja

Välisministeerium annab välja magistristipendiume, et toetada noorte teadustegevust Eesti välispoliitika kujundamisel ja edendamisel olulistel teemadel. Stipendiumi suurus on 3500 eurot. 2023. aasta väljaandmise ja selle nõuete kohta vaata lähemalt infot Välisministeeriumi infokanalitest. 

2022. välja antud stipendiumi tingimused olid järgnevad.

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb hiljemalt 21. novembriks saata oma magistritöö lühikirjeldus (kuni 2 lk), väljavõte magistriõpingute hinnetelehest ja motivatsioonikiri (kuni 1 lk) välisministeeriumile aadressil stipendiumid@mfa.ee.

Stipendiumikonkursiga toetatakse järgmisi teemavaldkondi:

 • rahvusvahelised suhted, geopoliitika ja poliitiline geograafia;
 • rahvusvaheline õigus, rahvusvaheline sanktsioonipoliitika, Euroopa Liidu õigus;
 • Euroopa-Atlandi julgeolekupoliitika ja tänapäeva julgeolekumõtlemise põhijooned;
 • kübervaldkond (rahvusvaheline õigus, küberdiplomaatia, küberjulgeolek, uued tehnoloogiad);
 • majandus- ja äridiplomaatia, digivaldkond;
 • strateegiline kommunikatsioon.

Piirkondadest eelistatakse Aasia, araabia maailma ja Aafrika, aga ka Venemaa ja selle lähiümbruse riikidele keskenduvaid uuringuid. Teemavaldkondade valik põhineb välispoliitika arengukaval.

Konkursil saavad osaleda kõik Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides ja rakenduskõrgkoolides või välisriikide ülikoolis lõpukursusel õppivad Eesti kodanikest magistrandid, kelle magistritöö analüüsib stipendiumikonkursi olulist teemavaldkonda.  

Hindamisel võetakse arvesse magistritöö kavandi taset, teema asjakohasust ja uuenduslikkust ning uuringu eeldatavat tähtsust analüüsivõimekuse arendamisel Eesti välispoliitika vallas.

Stipendiumikonkursi võitjad kuulutatakse välja 2022. aasta detsembris. Välisministeeriumi magistritöö stipendiumid on tulumaksuvabad.

Jaapani Haridus-, Kultuuri, Spordi-, Teaduse ja Tehnoloogia Ministeeriumi (MEXT) pakub stipendiume järgmistele programmidele:

• Magistriõppe stipendium (Research Student Scholarship) 

Antud stipendiumi eesmärk on toetada magistriõpinguid Jaapanis. Tingimuste ja tähtaegade kohta leiad rohkem infot lingilt. 

• Bakalaureuseõppe stipendium (Undergraduate Scholarship)

Antud stipendiumi eesmärk on toetada bakalaureuseõpinguid Jaapanis. Tingimuste ja tähtaegade kohta leiad rohkem infot lingilt. 

• Kutsekolledži stipendium (Specialized Training College Scholarship)

Antud stipendiumi eesmärk on toetada kutseõppe läbimist Jaapanis. Tingimuste ja tähtaegade kohta leiad rohkem infot lingilt. 

• Tehnikakolledži stipendium (College of Technology Scholarship)

Antud stipendiumi eesmärk on toetada tehnikaalade õppimist Jaapanis. Tingimuste ja tähtaegade kohta leiad rohkem infot lingilt. 

Küsimuste korral palun pöörduge Jaapani Suursaatkonnale Tallinnas - culture@ti.mofa.go.jp

Korea Vabariigi toetusmehhanismid õpinguteks ja üliõpilasrändeks Lõuna-Koreas. 

Stipendiumi eesmärk on anda rahvusvahelistele üliõpilastele võimalused viia läbi arenenud õpinguid bakalaureuse- ja magistriõppes Korea Vabariigi kõrgkoolides, et edendada rahvusvahelist vahetust hariduses ja vastastikust sõprust riikide vahel. Tingimuste ja tähtaegade kohta leiad rohkem infot lingilt. 

Stipendiumi eesmärk on anda sisukaid kogemusi vahetusüliõpilastele seoses Korea kultuuri ja haridusega,  tugevdada Korea ülikoolide ülemaailmset pädevust. Tingimuste ja tähtaegade kohta leiad rohkem infot lingilt. 

Stipendium toetab juba Koreas õppivaid üliõpilasi. Tingimuste ja tähtaegade kohta leiad rohkem infot lingilt. 

Korea keele õppe stipendium annab magistrantidele ja doktorantidele, Korea uurimisele keskendunud teadlastele ja Koreaga seotud spetsialistidele võimaluse läbida kuni 1-aastane korea keele intensiivkursus mõnes Korea Vabariigis asuvas ülikooliga seotud keeleinstituudis.

Kandideerima on oodatud:

 • Korea uuringute magistrant või doktorant
 • Korea uuringutele keskendunud teadlane

Kokku antakse välja kuni 40 stipendiumit. Õppida saab 6-12 kuud. Stipendiumitega tagatakse keelekursuse õppemaks, igakuine stipendium (1 - 1,2 miljonit KRW) ja reisijate kindlustus.

Lähem info siit lehelt

Stipendiumi eesmärk on toetada doktorantuuriõpinguid Singapuri Rahvusülikoolis (National University of Singapore). 

Kandidaatide valimine toimub kaks korda aastas õppeaasta alguseks augustis ja jaanuaris. Igal aastal antakse välja kuni 5 uut stipendiumi. Stipendiumile saab kandideerida, kui kandideerid Singapuri Rahvusülikooli doktorantuuri ja märgid ära huvi stipendiumi vastu, kui esitad sisseastumisavalduse. 

Stipendium on igakuine summas S$3,500 (Singapuri dollarit).

Loe lähemalt kandideerimistingimuste ja võimaluste kohta siit lehelt.

Taiwani Rahvusülikool pakub mitmeid stipendiume, et toetada välisüliõpilaste teed nende ülikoolis. Loe valikute kohta siit.

Türgi riik pakub Türgis õppimiseks toetust kõikidel õppeastmetel. Mh on võimalik kandideerida:

 • Bakalaureuseõppe programmi 
 • Magsitriõppe programmi
 • Kunstiteaduste programmi
 • Silmapaistvate talentide programmi

Edukatel kandidaatidel on stipendiumitega tagatud õppetasu, igakuine elamistoetus, aastane keeleõpe, majutus, tervisekindlustus ning lennutoetus. Loe stipendiumite ja kandideerimistingimuste kohta lähemalt siit

Toetused õppearenduseks ja teadustööks

Et süvendada arusaamist Jaapanist teistes riikides ja säilitada häid suhteid Jaapani ja teiste riikide vahel, toetab Japan Foundation üleilmselt Jaapani õpingute arendamist. Loe toetusmehhanismide kohta lähemalt lingilt.

 

Koreas välistööde tegemise stipendium on mõeldud Korea uuringu doktorantidele või teadlastele, et viia läbi välitöid Korea Vabariigis. 

Stipendiumite arv: 30 aastas

Tasustatav periood: 1 - 12 kuud

Toetusega kaasneb igakuine stipendium (2 - 3 miljonit KRW), edasi-tagasi lennupiletid, reisija kindlustus

Lähem info lingilt
 

Stipendium pakub doktorantidele ja juba kraadi kaitsenud teadlastele võimalust teha koostööd Türgi teadlastega nende koduülikoolides. Toetatav periood on 3-12 kuud ja edukale kandidaadile makstakse igakuist rahalist toetust. 

Loe võimaluste ja kandideerimistingimuste kohta lähemalt siit.

Põhja-Korea ja taasühinemise uuringute akadeemilise vahetuse toetusprogrammi eesmärk on laiendada Korea poolsaare rahu ja taasühinemise uuringute ning Põhja-Korea uuringute ekspertide hulka rahvusvahelises kogukonnas. 

MOU-IFESi Põhja-Korea uuringute stipendiumi eesmärk on pakkuda 6 kuu pikkust toetust taotlejatele, kes on huvitatud Korea poolsaare küsimustest üldiselt ning Põhja-Koreast ja taasühinemisest eriti. See stipendium pakub teadlastele mitmeid programme, sealhulgas võimalusi töötada koos Põhja-Korea küsimustega tegelevate mainekate ekspertidega, osaleda praeguste ja endiste valitsusministrite ja poliitikakujundajate eriloengutes ning osaleda muu hulgas akadeemilises vahetuses, ekspertide töötubades ja väljasõitudel.

Stipendiumi haldab Kyungnami ülikooli Kaug-Ida uuringute instituut (IFES), mida toetab ühendamisminister.

Genti ülikooli, Groningeni ülikooli, Georg-August Universität Göttingeni, Tartu ülikooli ja Taiwani riigiministeeriumi rahvusvahelise ja ristuva hariduse osakonna (DICE) vahelise lepingu "Taiwan Studies Programme" raames on võimalik saada stipendium summas 4383 (neli tuhat kolmsada kaheksakümmend kolm) eurot välitööks Taiwanis (2022-2026). See stipendium hõlmab edasi-tagasi lendu Euroopa ja Taiwani vahel ning reisi- ja majutuskulusid Taiwanis.

Kandidaadid peaksid olema sisse kirjutatud kas Genti ülikooli, Groningeni ülikooli, Georg-August Universität Göttingeni või Tartu ülikooli doktoriõppesse. Välitöö, mille jaoks stipendiumi taotletakse, peaks algama enne 30. septembrit 2023. aastal. Edukal kandidaadil palutakse mainida stipendiumi andmist kõigis välitööde tulemusel ilmunud publikatsioonides. 

Taiwani haridusministeeriumi (MOE) loodud ja Taipei esinduse poolt ELis ja Belgias rakendatud Huayu rikastamisstipendiumi (HES) programmi eesmärk on julgustada üliõpilasi ja üksikisikuid õppima mandariini hiina keelt mõnes Taiwani ülikooli või kolledžiga seotud mandariini keele koolituskeskuses. Selle programmi eesmärk on:

 • aidata stipendiaadil omandada mandariini hiina keele parem oskus ja seega Taiwani kultuuri parem mõistmine ja väärtustamine;
 • edendada sõprust Taiwani ja teiste maailma riikide inimeste vahel ning luua võimalusi vahetuse suurendamiseks rahvusvaheliste haridusasutustega.

Stipendiumiga on võimalik minna Taiwanile, et õppida seal hiina keelt. Kandideerida saab kaheks perioodiks:

 • 6 kuu pikkune keeleõppe stipendium: NT$ 25 000 (vahetuskurss 26/9/2022: 1 euro = 30,8 NT$) kuus 3 kuu või 6 kuu jooksul ajavahemikul 1. septembrist 2023 kuni 31. augustini 2024. 
 • 2-kuuline stipendium (suvekursus), mis toimub 2023. aasta juunis-juulis või juulis-augustis.

Loe lähemalt kandideerimise ja vajalike dokumentide kohta siit

Japan; people walking

Ajakirja TRAMES Jaapani-teemalise erinumbri esitlus 27.09 kell 17

Turu Ülikooli Ida-Aasia keskus koos Tartu Ülikooli Aasia keskusega

Turu Ülikooli Ida-Aasia uuringute keskus külastas Tartut

Tartu Ülikool, arvutikasutaja

Välisveebi menüüvaade ja otsing on saanud uue välimuse