Suvekool: Avatud ja suletud ühiskond Jaapani näitel 10.-16.08.2020 (edasilükatud)

Kroonviiruse leviku tõttu lükkub suvekool 2021. aastasse.

Tartu Ülikooli Aasia keskus ja Elukestva õppe keskus korraldavad käesoleva aasta augustis (10.-16.08.19) rahvusvahelist suveülikooli: Avatud ja suletud ühiskond Jaapani näitel.

Jaapanit tuntakse unikaalse kultuuri ja eluviisi tõttu. Ka sissepoole elamise ja ajaloolise riikliku suletuse poolest. Tänapäeval aga kasvab avatud nii kaubanduses, hariduses kui ka muudes valdkondades, mis nõuab riikidelt nagu Jaapan vanade tavade muutmist. Kuidas säilitada riigi omapärast kultuuri, aga olla välismaailmale avatud?

Augustis toimuv interdistsiplinaarne suvekool “Avatud ja suletud ühiskond Jaapani näitel” keskendub avatuse ja suletusega seotud küsimustele Jaapani näitel. Lähemalt vaadatakse avatuse ja suletusega seotud termineid ja nende tähendusi ning seejärel avatust ja suletust ajaloolisest, kirjanduslikust, majanduslikust ja poliitilisest perspektiivist. Arutatakse, kuidas ühiskonna avatuse ja suletusega seotud kontseptsioonid on nendes valdkondades kujunenud, kuidas need põhimõtteid neid valdkondi mõjutavad. Iga osaleja õpib Jaapani perspektiivi, aga saab aruteludes sisse tuua ka oma koduriigi kogemust.

Suvekoolis kasutatakse iseseisvat õppimist, reflekteerimist ja aktiivseid meetodeid soosivat lähenemist. Ka toetatakse huvilisi suvekoolis saadud teadmiste põhjal publikatsiooni avaldamisel.

Põhjalikum info on leitav programmi kodulehelt.
Avalduste tähtaeg - 17. juuni.
Tulemuste teavitamine - 20. juuni

Üldinfo:
Tase: BA ja MA
Ainepuktid: 2EAP.
Õppekeel: inglise

Kandideerimise nõuded:
Online avaldus koos järgnevate dokumentidega:
Motivatsioonikiri
Haridust tõendava dokumendi koopia
Passi koopia

PS! Arvesse võetakse ainult õigeaegselt kõikide nõutud dokumentidega saadetud avaldusi.
Avalduste hindamise aluseks on: Motivatsioonikiri (kuni 1.5 lehekülge), mis demonstreerib osaleja motivatsiooni suvekoolis osalemiseks ja selgitab tema ootusi programmile ning kirjeldab, kuidas suvekoolis osalemine on seotud tema õpingute/huvidega ja kuidas kavatseb osaleja suvekoolis omandatut kasutada tulevikus.

Osalustasu:
Osalustasu: 350 €, sisaldab õppemaksu, õppereise, kultuurilist ja sotsiaalset programmi, vastuvõtva ülikooli teenused. Tasu ei sisalda majutust Tartus. Väljaspoolt Eestit osalejad vastutavad ise oma reisi, reisikindlustuse, viisa jms. kulude eest. Üliõpilastel on võimalik taotleda SA Archimedeselt stipendiumi.
Suveülikooli programmi toetab TÜ Aasia keskus.

Ajakava

Day 1: INTRODUCTION

9.15-10.00  Info
10.00-11.00 Introductions Philosophic, semiotic, political approach to closeness of societies - tbc
11.15-12.00 Group work: workshop 
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.00 Closeness and openness in modern world: case of studies of different countries and cultures - tbc
14.15-15.45 Practical exercise - tbc
15.50-16.10 Reflection of the day - tbc
19.00-  Team building activities, dinner

Day 2: HISTORY
9:30-11.00 Overview of the historical closedness of Japan: from medieval ages up to the end of WW II - Ene Selart
11.15-12.15 Workshop/Seminar on historical issues - Ene Selart
12.15-13.15 Lunch
13.15-14.45 Influence of historical closedness on Japanese culture and society in modern times: 20th century up to present - Ene Selart
15.00-15.15 15 Reflections and discussions, group work

 Orientation game, informal pub night

Day 3: EDUCATION
9:30-11.00 Development of Japanese universities – from open institutions to closed institutions? -  Eva Liias
11.15-12.15 “Multicultural” on Japanese campuses/ in Japanese education - Eva Liias
12.15-13.15 Lunch 
13.15-14.45 Students and work/ job-market (discussing aspects of migration and education) - Eva Liias
15.00-15.15 Reflections, discussions, group work - Eva Liias
 

Free afternoon and evening

Day 4: POLITICS
9:30-11.00 Issues of immigration and foreigners in present Japan - Ene Selart/ Eva Liias
11.15-12.15 Workshop/Seminar on topic of immigration and foreigners - Ene Selart/ Eva Liias
12.15-13.15 Lunch
13.15-14.45 Japan and its neighbours - Ene Selart/ Eva Liias
15.00-16.00 Reflections and discussions, group work;
Preparing the article

Day 5: LITERATURE
9.30-11.00 Overview of Modern Japanese Literature, From Translation of Western works to Character-centric Light Novel Yorimitsu - Hashimoto
11.15-12.15 Seminar on the topic - Yorimitsu Hashimoto
12.15-13.15 Lunch
13.15-14.45 (In)visibile Other in Modern Japanese Literature or culture - Yorimitsu Hashimoto
15.00-16.00 Reflections and discussions, group work;
Preparing the article

Day 6: Work on presentations
9.30-  Student presentations, discussions
16.00  Conclusions

Lisainformatsioon:
Mari Mäesaar, Programme Manager of International Summer University
(+372) 737 5561
(+372) 5919 2943
mari.maesaar@ut.ee