Taiwani-Eesti reisigrantide taotlusvoor visiidiks Taiwani teadusasutustesse on alanud

Alanud on Taiwani-Eesti koostööprogrammis reisigrantide taotlusvoor visiidiks Taiwani teadusasutustesse 2021. aastal. Taotluste esitamise tähtaeg on 21. detsember 2020.

Taiwani-Eesti teadusalase koostööprogrammi eesmärgiks on arendada kahe riigi teadusalast koostööd kõikides fundamentaal- ning rakendusteaduse valdkondades. Igal aastal kuulutatakse välja ühine avalik konkurss, mille tulemusena antakse mõlema riigi teadlastele kuni kolm reisigranti kestvusega kuni 2 nädalat (14 päeva).

Infoseminarid:
03.11.2020 algusega kl 10.00 korraldab Eesti Teadusagentuur (ETAg) reisigrandi taotlusvooru tutvustava seminari eesti keeles ja algusega kl 13.00 inglise keeles.
Osalemiseks on vajalik eelregistreerumine:

Registreerumine eestikeelsele seminarile kl 10.00:
https://etag.clickmeeting.com/eesti-taiwani-reisigrandi-taotlusvoor/reg…

Registreerumine inglise keelsele seminarile kl 13.00
https://etag.clickmeeting.com/estonia-taiwan-travel-grant/register?_ga=…

2021. aasta taotlusvooru valdkondadeks on:

- tervis
- kultuur, loovus, kaasav ühiskond
- turvalisus
- IKT, tööstus, kosmos
- kliima, energia, mobiilsus
- toit, biomajandus, loodusvarad, põllumajandus, keskkond

Esitatavad taotlused ei pea olema kahe riigi teadlaste ühisprojektid, kuid lähetataval peavad olema loodud eelnevalt sidemed võõrustajaga.

Taotlused esitatakse oma maa rahastavale organisatsioonile, kes hindab neid ning valib välja rahastatavad projektid. Juhul kui grandile konkureerivad mitu võrdse tasemega taotlust, siis on eelistatud esmakordsed või varem granti mitte saanud taotlejad.

NB! Eesti teadlase vastuvõtuks peab ka võõrustaja samaaegselt esitama taotluse Taiwani Teaduse ja Tehnoloogia ministeeriumile (MOST). ETAg saab grandi anda vaid juhul, kui taotlus on MOST’ile esitatud ning see on aktsepteeritud.

Taiwani teadlaste vastuvõtuks ei ole ETAgile vaja taotlust esitada, küll aga tuleb ETAgit võimalikust visiidist informeerida.

2021. a taotlusvoorus on reisigranti võimalik taotleda visiidiks 1. aprillist kuni 31. detsembrini 2021. a.

Grandi taotlemise kord ning taotlusvorm:
Eesti-Taiwan reisigrantide taotlusvorm 2021
Reisigrandi tingimused (inglise keeles)

Digiallkirjastatud taotlused palun saata:
Katrin Saar
katrin.saar@etag.ee
Tel: (+372) 731 7386

Kontakt Eesti Teadusagentuuris:

Katrin Saar

Konsultant

Välisteaduskoostöö osakond

Tel 7317386

katrin.saar@etag.ee

www.etag.ee