Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakonda külastav Dr Valentina Punzi (Napoli ülikool "L'Orientale") annab kaks avalikku loengut Tiibeti sakraalsest geograafiast

Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakonda külastav Dr Valentina Punzi (Napoli ülikool "L'Orientale") annab kaks avalikku loengut Tiibeti sakraalsest geograafiast:

13.02.2017, kl 12.15 (Ülikooli 16-214) "Pilgrimages: concepts, ethnographic descriptions and contemporary transformations"

14.02.2017, kl 10.15 (Ülikooli 16-214) "Mountain deities in the contemporary political context of Tibetan areas in PRC"

Loengud selgitavad tiibetlaste religioossuse ja geograafia seoseid. Tiibetlaste kultuurile on omane pidada teatud paiku, näiteks mägesid või veekogusid, jumaluste elupaikadeks. Loengutes kuuleb, kuidas väljendub kultuuriliselt kohalike elanike ning neid ümbritseva keskkonna (Tiibeti kiltmaa ja Himaalaja mäestiku) vaheline side. Samuti käsitletakse tavade muutumist ajas ning Hiina Rahvavabariigi keskvalitsuse tegevuse kultuurilis-poliitilist mõju neile.

13. veebruari loeng keskendub tiibetlaste palverännakute olemusele ja sellele, kuidas on saanud erinevad looduslikud kohad omale religioosse tähenduse ehk miks on mõni mägi olulisem kui teine. Need protsessid ja tähendused on olulised tänaselgi päeval. Näiteks räägitakse loengus tiibetlaste ja keskvalitsuse vahelistest pingetest seoses maavarade kaevandamisega pühades mägedes.

14. veebruari loeng keskendub kohalikele pühapaikadele Qinghai provintsis, kus Valentina tegi välitööd doktoritöö ja British Library projekti tarbeks. Need kohalikud paigad on pigem tähtsad poliitiliselt kui religioosselt, tekitades ühtekuuluvustunnet elanike seas. Loeng selgitab, kuidas esinevad erinevad poliitilised sündmused tiibetlaste suulises pärimuses.

Antud loengud toimuvad inglisekeelse kursuse HVKU.04.005 "Tiibeti sakraalne geograafia" raames.

Valentina Punzi omab topelt-doktorikraadi Napoli "L'Orientale" ja Pekingi "Minzu" ülikoolidest (2014). Hetkel on Valentina järeldoktor "L'Orientale" ülikoolis.

LOE LISAKS:
Valentina Punzi akadeemilised kirjutised
British Library ohustatud arhiivide projekt