Tartus toimub seni suurim humanitaarteaduslik konverents

25.–29. juunini toimub Tartus Euroopa Religiooniuuringute Assotsiatsiooni 17. aastakonverents „Religioon – järjepidevused ja katkestused“. Tartu Ülikooli ja Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi korraldatavale rahvusvahelisele tippüritusele tuleb kokku ligi 700 religiooniuurijat.

Konverentsi teema kutsub osalisi arutlema usundiliste mõtteviiside, praktikate ja traditsioonide arengu üle. Kuigi religioossus võib tunduda nähtusena, mis püüdleb pigem püsivuse ja alalhoidlikkuse poole, on usundilugu ometi täis kohandumisi, uusi ilminguid ja katkestusi. Kuidas mõelda religioossetest teisenemis- ja uuenemisprotsessidest? Millised raskused seisavad uurija ees kauge mineviku või täiesti teistsuguse taustaga religioosse materjali analüüsimisel? Niisuguste küsimuste arutamiseks tulevad juuni lõpus Tartusse kokku religiooniuurijad mitmelt poolt Euroopast ja mujalt maailmast.

Konverentsil pööratakse tähelepanu ka metodoloogilistele küsimustele, näiteks kuidas uurida sedavõrd muutlikku ja tundlikku objekti nagu religioon ning milline on religiooniuurijate ühiskondlik vastutus uuritavate ees.
Konverents toob kokku eri uurimissuundade spetsialistid (muu hulgas on esindatud religiooniantropoloogia, usundilugu, religioonisotsioloogia, religioonipsühholoogia, materiaalse religiooni uuringud, religioonipedagoogika jt). Ettekanded katavad laia valikut usundilisi traditsioone nagu kristlus, islam (sh läänemaailmas), põlisusundid ja India usundid, kuid silmapaistev on ka tänapäevaste religioossete suundumustega tegelevate uurijate hulk. 

Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi president Madis Arukask rõhutas maineka konverentsisarja Tartusse toomise tähtsust. „Euroopa Religiooniuuringute Assotsiatsiooni aastakonverentsi korraldamine toob Tartu Ülikooli, Tartu linna ja Eesti kõigi Euroopa usundiuurijate teadvusse ning tutvustab meie akadeemilist ringkonda ning peamiselt Eesti Akadeemilisse Usundiloo Seltsi koondunud Eesti religiooniuurijate tööd maailmale kõige kompaktsemal ja paremal viisil,“ selgitas Arukask.

Konverentsi korraldab Eesti Akadeemiline Usundiloo Selts koostöös Tartu Ülikooli usuteaduskonna, Aasia Keskuse ja kultuuriteaduste instituudiga. Konverentsi toetavad Euroopa Regionaalarengu Fond, Tartu Ülikool ja Tartu linn. Turismiinfokeskkond Visit Estonia on abiks Eestit ja Tartut tutvustava kultuuriprogrammi ettevalmistamisel.

Rohkem infot on konverentsi veebilehel. Tutvu ka konverentsi kavaga.

Lisateave:
Madis Arukask, TÜ eesti keele ja kultuuri muukeelsetele dotsent ning Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi president, 504 5547, madis.arukask@ut.ee
Ülo Valk, TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule professor ning konverentsi teaduskomitee esimees, 5555 0564, ulo.valk@ut.ee