Autor:
Chuko Cribb / Unsplash

Tundlike teemade käsitlemine klassiruumis - valminud on haridustöötajatele mõeldud materjalid

Maailmas toimuvad muutused tulevad alati (üli)õpilastega klassi või auditooriumisse kaasa. Ehkki pedagoogid ja õppejõud on oma valdkonna eksperdid, ei pruugi aine-, metoodika- ja didaktikateadmistest alati piisata, et mõnda tundlikku küsimust või olukorda analüüsida, arutada või ka lahendada. Tartu Ülikooli eestvedamisel koostasid nelja Ida-Euroopa ülikooli töötajad õpetajaid ja õppejõude toetavad materjalid, mille eesmärk on pakkuda õpetajatele või õppejõududele tuge eri teemade käsitlemisel, iseenda ja õppijate ettevalmistamisel ning keeruliste olukordade ennetamisel ja lahendamisel

Tehtud töö on üleval projekti kodulehel. Kõik materjalid on kättesaadavad inglise keeles, enamik ka eesti keeles. Töö käigus loodi:

 • Juhendmaterjal - refleksiooni toetav töövahend pedagoogidele, kes otsivad teavet, kuidas arutada tundlikke teemasid õpilastega Keskja Ida-Euroopa riikide koolides ja ülikoolides. Materjal on leitav siit - https://sisu.ut.ee/sites/default/files/sensiclass/files/2022.08.22_guidance_material_est.pdf 
 • Tööriistakast -  tööriistakast sisaldab ressursse neile, kes õpetavad erinevates klassiruumides, samuti neile, kes õpetavad tundlikke teemasid (olgu see siis mitmekesises klassiruumis, erinevatest õpilaste rühmadest või mitte). Tööriistakasti link on siin - https://sisu.ut.ee/sensiclass/toolbox
 • E-moodulid: 
  • Ingliskeelsed teemapõhised e-moodulid, mis annavad tuge mõne kindla küsimuse arutamisel. Nt, “Kuidas rääkida õpilastega toimunud terroriaktist?”, “Kuidas moraal täpselt toimib?” ning “Kuidas arutada õpilastega põgenikega seotud stereotüüpe?”“
 • E-kursused ja MOOC-id:
  • MOOC “Islam: religioon, kultuur ja muutuv ühiskond””. Kursuse eesmärk on anda osalejale põhiteadmised olulistest teemadest, mis kujundavad avalikku arvamust islami usu ja Lähis-Ida, Põhja-Aafrika ja Araabia ühiskondades toimuvate muutuste kohta.
  • MOOC "Äärmuslusest: sinna jõudmine, sellest eemaldumine ja selle ennetamine". Kursus keskendub põhjustele, miks inimesed radikaliseeruvad, liituvad äärmusorganisatsioonidega, eemalduvad ja/või deradikaliseeruvad. Kasutades isiklikke, kohalikke ja akadeemilisi allikaid, pakub kursus ülevaadet mõistetest, mida valdkonnas kasutatakse ja harjutustest ning meetoditest, mida õpetajad klassiruumis kasutada saavad.
  • MOOC “Soolisus: hierarhiad ja nende mõju tänapäeva ühiskonnale”. Antud kursus kiikab sisse soouuringutesse, ajalukku ja tänapäeva, keskendudes soolistele hierarhiatele ja nende mõjule moodsas maailmas. Kursusel osalejad saavad täpsemalt teada, kuidas Ida-Euroopa soohierarhiad on viimastel sajanditel muutunud ja arenenud
  • Sotsiaaltöö välismaalastega - ingliskeelne kursus rände põhitõdedest, sh erinevatest liikidest, et töötada rändetaustaga inimestega. 
  • STATE - ingliskeelne kursus pedagoogika üliõpilastele ja tegevõpetajatele. Materjal hõlmab õppetükke, mis aitavad kaasa salliva õpikeskkonna kujundamisele.

Projekti panustasid: Heidi Maiberg (projektijuht), Elo Süld, Alar Kilp ja Olga Schihalejev (Tartu Ülikool), Katarzyna Górak-Sosnowska (Varssavi Äriülikool), Urszula Markowska-Manista (Varssavi Ülikool), Jekatyerina Dunajeva (Kesk-Euroopa Ülikool) ning Filip Rigel, Vanda Vaníčková, Michal Trousil, Tadeáš Vala, Radek Vorlíček, Nina Fárová ja Jan Květina (Hradec Kralove Ülikool).

Ajakirjanike vestlusring

Keerukate teemade selgitamisel on teadlased ajakirjanikele väga oodatud partnerid

Doktorant teeb laval ettekannet

Kalendrisse kirja: doktorantide kolme minuti loengute konkurss toimub 2. oktoobril

Elo Süld

Elo Süld räägib rahvusvahelise ajaloo seminaril islamismi poliitilisest jõust Lähis-Idas